Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Ziua Crescătorului de Bovine

Evenimentul a fost organizat recent la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală Baloteşti. Moderator a fost prof. univ. dr. Horia Grosu, iar printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai diferitelor asociaţii şi federaţii ale crescătorilor de taurine, ai MADR, ASAS, ANARZ, dar şi unităţi de cercetare de profil şi cercetători din cadrul institutului.

Lucrările prezentate

În cadrul simpozionului au fost prezentate rezultate tehnice şi ştiinţifice de actualitate în domeniul creşterii şi exploatării bovinelor. De asemenea, cercetătorii au aflat câteva dintre problemele cu care se confruntă fermierii şi au identificat soluţii pentru rezolvarea lor. Dintre teme amintim „Evoluţia efectivelor de bovine şi a structurii de rasă în perioada 1990-2010“ (Ion Roşu, ANARZ), „Valoarea proteică a nutreţurilor pentru rumegătoare, rolul rumenului“ (Cătălin Dragomir, director ştiinţific la INCDBNA), „Raportul dintre nutreţurile de volum şi concentrate la vacile de lapte“ şi „Silozurile – cheia productivităţii vacilor de lapte“ (Ilie Voicu, INCDBNA). De asemenea, Teodor Maruşca, director general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, a vorbit despre „Pajiştea semănată – componentă de bază a fermei de bovine“.

Importanţa programelor de ameliorare

În lucrarea prezentată de Horia Grosu, intitulată „Programe de ameliorare pentru sporirea producţiei de lapte la bovine“, accentul a fost pus pe prima direcţie de acţiune. În acest sens, s-a prezentat în sinteză stadiul cunoaşterii pe plan naţional şi mondial referitor la programele de ameliorare aplicate la taurine. Acestea au fost grupate în două categorii:

• clasice, bazate pe utilizarea doar a însămânţărilor artificiale;
• moderne, care utilizează suplimentar şi biotehnologiile asociate (ovulaţie multiplă şi transfer de embrioni, adica MOET; fertilizarea in vitro-FIV; clonarea);
• selecţia pe bază de markeri genetici.

Horia Grosu a menţionat că aceste programe de ameliorare sunt deja o practică în ţările cu zootehnie avansată, în majoritatea lor membre ale principalelor organizaţii profesionale. Pentru a deveni o prezenţă activă în acest domeniu, pe plan european şi mondial, se impune ca şi România, în cel mai scurt timp, să intre în rândul ţărilor membre ICAR şi INTERBULL.

Parteneriate cu crescătorii

După prezentarea referatelor, au luat cuvântul Mircea Ciurea, preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România, şi Costel Caraş, ambii exprimându-şi dorinţa de a realiza pe viitor parteneriate de colaborare între institut şi asociaţiile pe care le reprezintă. Parteneriatele se pot concretiza prin prestarea unor servicii, cum ar fi cursuri de instruire sau consultanţă şi punerea la dispoziţia crescătorilor de bovine a gamei de produse realizate de către institut, dar şi promovarea unor tematici comune de cercetare, la solicitarea şi cu implicarea fermierilor. Directorul general al institutului a spus, la încheierea simpozionului, că propunerile şi solicitările asociaţiilor şi federaţiilor crescătorilor de bovine privind tematica de cercetare specifică vor fi prezentate forului tutelar, astfel încât anumite subiecte să fie incluse în tematica de cercetare a programelor sectoriale coordonate de către MADR.

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 8, 16-30 APRILIE 2011

Vizualizari: 864֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI