Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Vrancea: Proiecte Phare pentru mediatizare

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă VRANCEA, în calitate de beneficiar, implementează Proiectul Phare „Noi paşi în implementarea Politicii Agricole Comune în judeţul Vrancea, creşterea competitivităţii sectorului agricol“, în parteneriat cu Instituţia Prefectului, Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltarea Rurală şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Vrancea.

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană – Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, prin linia de finanţare „Sprijin pentru acţiuni de informare cu privire la Politica Agricolă Comună.“

Bugetul total al proiectului este de 29.763 euro, din care: contribuţia Comisiei Europene 24.823 euro, iar contribuţia OJCA Vrancea reprezintă 4.940 euro.  Obiectivul general al proiectului vizează informarea publicului cu privire la Politica Agricolă Comună şi la importanţa pe care aceasta o acordă dezvoltării rurale şi oportunităţii de dezvoltare a agriculturii româneşti prin fonduri europene.

Realizări

Pe parcursul derulării programului, până acum au avut loc 68 de seminarii susţinute de specialişti,  prin care s-au prezentat fermierilor oportunităţi de dezvoltare a agriculturii vrâncene cu ajutorul fondurilor europene, precum şi regulamentele UE şi Politica Agricolă Comună în România, ca stat european. Cu ocazia acestor seminarii au fost editate şi multiplicate materiale de promovare: broşuri, pliante, foi informative şi afişe privind: bunele practici agricole în zootehnie şi agricultură, marketingul, calitatea şi trasabilitatea produselor agroalimentare, agroturism, regulamente şi măsuri privind agricultura, posibilităţi de accesare a proiectelor cu finanţare internaţională şi valorificarea producţiei prin cooperativele agricole de marketing.

Importanţa seminariilor

Seminariile vin în ajutorul producătorilor agricoli pentru înţelegerea şi însuşirea informaţiilor privind regulamentele europene şi Politica Agricolă Comună şi accesarea fondurilor europene în vederea dezvoltării agriculturii şi a zonei rurale şi au avut rol de informare şi stimulare privind accesarea fondurilor europene deja existente în România prin FADR.

Seminariile au dus şi la creşterea numărului de fermieri calificaţi pe meserii agricole, a numărului de IMM-uri, a cooperativelor agricole de marketing (20 de cooperative agricole) şi a asociaţiilor (25 asociaţii de producători) în anul 2009. OJCA Vrancea încearcă prin acest proiect, comun cu ceilalţi colaboratori din proiect, să contribuie la revitalizarea economiei rurale şi la valorificarea potenţialului de creştere a agriculturii din judeţul Vrancea.

Principalele obiective:

- promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor;
- organizarea de seminarii în cele 68 de unităţi administrativ-teritoriale din mediul rural ale judeţului Vrancea;
- elaborarea şi distribuirea de kit-uri de informare (broşuri, pliante, afişe, bannere);
- organizare a două conferinţe internaţionale, la Panciu şi Focşani, cu participarea a doi experţi europeni din Franţa.

Ing. Carmen POPESCU, director executiv adjunct, OJCA Vrancea
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.13, 1-15 IULIE 2009

Vizualizari: 876֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI