Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Oameni care au făcut istorie
În acest număr, Karl W. Knechtel

Fondatorul cercetărilor de entomologie agricolă s-a născut la 28 septembrie 1884, la Bucureşti. A fost fiul lui Wilhelm Knechtel, unul dintre primii profesori ai Şcolii de Agricultură de la Herăstrău-Bucureşti.

După absolvirea Şcolii Centrale de Agricultură de la Herăstrău a fost trimis, pentru perfecţionare, la Şcoala Superioară de Agricultură de la Hohenheim-Stuttgart.
În anii 1918-1920 a ocupat postul de profesor de fitopatologie şi entomologie la Şcoala Specială de Viticultură din Chişinău. S-a întors în anul 1921 ca inspector la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, fiind aproape toată viaţa consultantul acestui minister.

În 1924 a devenit şef al Laboratorului de Zoologie al Universităţii Bucureşti şi în acelaşi timp conferenţiar de entomologie la Şcoala Superioară de Agricultură de la Herăstrău. După înfiinţarea ICAR, în 1929, primul său profesor, Gh. Ionescu-Şişeşti, fost coleg de studii la Herăstrău şi Hohenheim, i-a încredinţat conducerea sectorului de entomologie.
Activitatea sa de aici a primit un evident caracter aplicativ, axându-se pe cunoaşterea şi combaterea celor mai păgubitori dăunători ai agriculturii. Printre lucrările publicate amintim volumul „Animalele dăunătoare şi folositoare agriculturii (1938)“.

Savantul Karl W. Knechtel a fost un mare iubitor al patriei natale, al poporului nostru, pentru care a muncit în domeniul ştiinţei, fiind legat în mod natural şi de naţiunea germană din care provenea. Un mare număr de lucrări din cele peste 120 publicate au fost traduse în limba germană.

Munca sa rodnică şi de înaltă valoare ştiinţifică a fost apreciată prin distincţii şi înalte titluri academice. În anul 1951 a primit Premiul de Stat pentru lucrarea asupra Thysanopterelor, iar în 1955 a fost ales membru al Academiei Române.
A încetat din viaţă în anul 1967.

Dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR18, 16-30 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 738֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI