Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Învăţământul preuniversitar agricol în impas
Mecanic agricol – o profesie în derivă

Grupul Şcolar Agricol Holboca din municipiul Iaşi oferă instruire în domeniul electric şi mecanic, prin cursuri de zi şi seral.

Grupul prezintă mare interes pentru tinerii din zonă. El oferă calificări la nivelul I - lucrător în mecanică de motoare, II - mecanic auto şi electrician electronist auto şi nivelul III - tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. Având posibilitatea obţinerii permisului auto categoria B, provenienţa elevilor se bazează pe afluxul acestora din mediul rural, dar şi urban.

În anul şcolar 2005-2006 au fost înscrişi la cursurile de zi 246 de elevi.
De asemenea, şcoala oferă cursuri serale liceale, prin SAM, precum şi cursuri pentru reconversie profesională prin Centrul de formare profesională continuă, creat în cadrul unui proiect PHARE-RICOP.

Şcoala cuprinde clase de liceu tehnologic, liceu tehnologic-ruta progresivă, şcoală de arte şi meserii. În şcoală activează 17 cadre didactice calificate.

Deocamdată se modernizează doar clădirile

Începând cu anul 2001, a fost lansat un plan de modernizare şi renovare a clădirilor şcolii.

Cu directorul Grupului Şcolar Agricol-Holboca, ing. Constantin Rotariu, am discutat mult despre şcoala înfiinţată în 1964, mai întâi ca şcoală profesională de mecanici agricoli, iar după 3 ani înfiinţându-se aici şcoala de maiştri mecanici agricoli. Din 1994 şcoala s-a transformat în Liceul de mecanici agricoli, zi şi seral, organizându-se cursuri de scurtă durată pentru mecanizatori. Era o unitate şcolară importantă. Din păcate, acum şcoala nu mai este ce-a fost. Cine are nevoie de atâţia mecanizatori, când baza muncii în câmp este cea manuală, calul şi măgarul?

Am văzut atâta amărăciune în sufletul directorului şcolii de la Holboca, că doar este inginer mecanic agricol şi e normal să se consume trăind cu speranţa că lucrurile în agricultură vor reveni pe făgaşul normal. Directorul a căutat să se adapteze la condiţiile concrete de acum, la cerinţele pieţei.

Grupul Şcolar Agricol-Holboca este, de asemenea, cooptat în cadrul Platformei de integrare învăţământ-cercetare-producţie, în colaborare cu Institutul Politehnic Iaşi, Trustul de Mecanizare a Agriculturii, Poliţia Rutieră Iaşi. În acest program au fost pregătiţi toţi mecanizatorii agricoli din judeţul Iaşi, toţi şefii de secţie şi, de asemenea, au obţinut Carnet de rutierist toţi mecanizatorii din judeţ care efectuau lucrări agricole cu tractoare.

Aşadar, există interes pentru rezolvarea unor cerinţe în zonă pe linia pregătirii forţei de muncă. Aş aminti că, încă din anul 2000, Grupul Şcolar Agricol Holboca-Iaşi a depus un proiect Phare-RICOP de combatere a efectelor şomajului în zonă, în valoare de 100.000 de euro, care a fost aprobat în 2001. Prin acesta şcoala pregăteşte şomeri din zonă în meseriile: mecanic auto, mecanic agricol, electromecanic auto, confecţioner articole din textile.

Dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR18, 16-30 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 2594֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI