Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Legea nr. 217, din 2 iulie 2007, pentru stabilirea criteriilor de bază ale taxelor şi tarifelor aferente elaborării analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în Cartea funciară a terenurilor agricole.
(MO al României, Partea I, nr. 454, din 5 iulie 2007)

Ne-am oprit asupra acestei legi din dorinţa de a prezenta celor interesaţi câteva din reglementările referitoare la activităţile şi documentaţiile cadastrale premergătoare înscrierii terenurilor agricole în Cartea funciară.

De la bun început, trebuie să precizăm că, potrivit prevederilor art. 1, alin. (1), onorariile percepute pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale, în vederea înscrierii în Cartea funciară, se stabilesc prin Hotărârea Guvernului, în cuantum de 2 până la 10% din valoarea de circulaţie a terenurilor agricole şi forestiere obţinute sau deţinute în baza titlurilor de proprietate asupra acestora ori a actelor translative de proprietate încheiate în formă autentică.

Acelaşi articol - alin (2) - mai prevede că „valoarea de circulaţie a imobilelor prevăzute la alin (1) se stabileşte în baza expertizelor efectuate şi actualizate, conform legii, de camerele notarilor publici“.

Legea mai prevede că persoanele autorizate să întocmească documentaţiile cadastrale pentru înscrierea terenurilor (imobiliare) în Cartea funciară au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor privind prestarea de servicii.

Refuzul persoanelor autorizate în domeniu de a presta unele servicii la cererea părţii interesate se formulează şi se motivează în scris (art. 2 alin. (1) şi (2).

E bine să ştim că, potrivit prevederilor art. 3 din lege, pot să întocmească lucrări de cadastru necesare înscrierii în Cartea funciară, precum şi măsurători şi lucrări tehnice de dezmembrare şi alipire, rectificări de hotare ale unităţilor administrativ-teritoriale, rectificări ale limitelor intravilane ale localităţilor, măsurători şi lucrări tehnice necesare întocmirii documentaţiilor de scoatere din circuitul agricol următoarele categorii de persoane:

a) geodezii, astfel cum sunt definiţi în Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, publicată în MO al României, Partea I, nr. 43, din 19 ianuarie 2007.
b) absolvenţii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime în activitatea de specialitate de minimum 2 ani, autorizaţi conform reglementărilor în vigoare, la data autorizării (art. 3).

Trebuie să mai ştim că dispoziţiile acestei legi modifică - în mod corespunzător - alte prevederi legale privind onorariile percepute pentru o astfel de activitate (art. 4).
Atenţie! În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi, Guvernul, prin hotărâre, va stabili onorariile ce vor fi percepute pentru activităţile de specialitate desfăşurate de persoanele fizice şi juridice, autorizate în vederea efectuării înscrierii în Cartea funciară (art. 5).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.17, 1-15 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 588֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI