Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Oameni care au făcut istorie

În acest număr, Gheorghe K. Constantinescu

Zootehnist şi genetician, s-a născut în anul 1888, la 24 aprilie, în oraşul Brăila, unde a urmat şcoala primară şi liceul. În 1907 s-a înscris la Şcoala Superioară de Medicină Veterinară Bucureşti, obţinând diploma de „medic veterinar“.

Nivelul său de pregătire şi calităţile umane i-au permis să acceadă imediat la postul de „şef de lucrări“ la Catedra de anatomie comparată. După 8 ani de activitate, în anul 1920 a obţinut o bursă de studii în Germania, alegând Şcoala Superioară de Medicină Veterinară de la Berlin.

La înfiinţarea Institutului Naţional Zootehnic, în 1926, Gheorghe Constantinescu, tânăr fiind, a fost numit „director onorific“, iar în anul 1930 „director general“.

Deşi a fost un profesor valoros, un reputat organizator şi conducător al cercetării în zootehnie, Gh. Constantinescu a fost mai presus de acestea „cercetător“. Este o constatare justificată de cele 150 de lucrări bazate în majoritate pe cercetări proprii şi de valoarea lor conferită prin idei originale recunoscute.

În partea introductivă a lucrării Caracteristica evoluţiei agricole actuale (1935), perioadă asupra căreia politicienii aruncă aureola unei epoci „de aur“ a agriculturii româneşti, autorul prezintă o situaţie clară din care se vede că şi atunci eram „la coada“ Europei.

Faţă de această situaţie, Gh. Constantinescu aduce propuneri de redresare bazate pe o gândire tehnologică şi de organizare, în măsură să aducă un progres rapid, dar în sistemul de fărâmiţare a proprietăţii, cu milioane de proprietari, tehnica se introducea foarte greu.

A publicat un Tratat de zootehnie generală, editat în două volume pe o întindere de 1.000 de pagini, care are o cuprindere aproape completă a cunoştinţelor din domeniu existente la data publicării.

Prin activitatea sa intensă şi prin ceea ce a lăsat urmaşilor, Gh. Constantinescu rămâne un exemplu luminos de savant patriot, o valoare reprezentativă a zootehniei româneşti la cel mai înalt nivel. S-a stins din viaţă în 1950.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2007

Vizualizari: 771֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI