Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Dispute pe tema privatizării SNIF

Liga Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii supune atenţiei Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unele probleme ce privesc privatizarea Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

• De la început, ei ţin să atragă atenţia că, în conformitate cu Legea
nr. 4/2004, procesul de privatizare a SNIF SA trebuia început la data de 30 septembrie 2004. De atunci şi până acum au fost emise patru legi, care în fapt au stopat aplicarea cadrului legal existent.

Efectele economice ale lipsei unui cadru organizatoric coerent în sistemul de îmbunătăţiri funciare s-au simţit în condiţiile de secetă ale acestui an, când o parte din sisteme au dat apa la sfârşitul lunii mai, moment în care culturile erau deja compromise.
În conformitate cu Legea nr. 138/2004, Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii a preluat în proprietate sau folosinţă infrastructura de îmbunătăţiri funciare la nivel de Staţii de punere sub presiune şi Ploturi (conducte antene şi hidranţi), într-o stare tehnică cu mare uzură fizică, morală şi tehnologică vechi de peste 25-35 ani, fără mentenanţă pentru întreţinere şi reparaţii.

Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a divizat în Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare şi Societatea Naţională „Îmbunătăţiri Funciare“ SA Bucureşti în 41 de sucursale la nivel naţional, care a păstrat mentenanţa de întreţinere şi reparaţii pentru infrastructura de îmbunătăţiri funciare, dar fără să deţină nicio infrastructură în acest scop.

În anul 2005 s-a făcut un audit al SNIF SA de către firma franceză BCEOM, care constată pierderi din exploatare şi datorii istorice la nivelul anului 2004 de 348.942.423 lei, în special către Bugetul de Stat. BCEOM recomandă descentralizarea, propune câteva scenarii de privatizare, dar după o restructurare, începută în 2007 prin HG nr. 898/2007, s-a ajuns la soluţia administrării speciale.

În acest timp, SNIF SA beneficiază de comenzi de la ANIF, adică de plăţi de la buget, cu încredinţare directă, practicând un monopol ocrotit de stat.

Practic, SNIF SA supravieţuieşte exclusiv pe subvenţiile statului, dar o analiză pe cash-flow arată că este în faliment, aşa cum reiese din raportările către MF pe anul 2005, când s-au înregistrat pierderi de 11.238.154 lei, iar în anul 2006 au însumat 1.974.696 de lei.

Două scenarii posibile

În aceste condiţii este important ca privatizarea SNIF SA, metoda de privatizare poate avea pentru Guvernul României două obiective:

a) Vânzarea SNIF SA către un investitor „strategic“ care să o transforme într-o afacere imobiliară, în detrimentul sectorului agricol din România. Conform adresei ADS, acţiunea a fost începută în anul 2007.

b)Vânzarea către fermieri, urmărind dezvoltarea şi a altor activităţi specifice pe infrastructura SNIF SA, cu scopul modernizării şi creşterii producţiei agricole.

De ce grupuri de acţiune locală?

Încă de la intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2004, Liga Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii şi Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România au făcut demersuri, propuneri şi au prezentat în scris MADR un proiect de privatizare a SNIF SA.

Aceste acţiuni s-au intensificat odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană motivate de Tratatul de aderare, regulamentele CE 1.698, 1.290, Directiva 2.000/60/CE/2.000, care recomandă: „formarea de grupuri de acţiune locală, în vederea promovării de noi strategii pentru dezvoltare rurală“.

Raţiuni organizatorice

Proiectul este în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, urmărind liniile directoare comunitare şi obiectivele strategice, în conformitate cu Regulamentul nr. 1.698/2004.

Grupul de acţiune locală este asimilat ca structură de implementare, entitate prevăzută de Regulamentele CE şi legislaţia naţională din domeniul PAC, conform Ordonanţei nr. 67/13 septembrie 2006, art.1 d.

În conformitate cu Hotărârea nr. 497/1.04.2004 entitatea poate gestiona fonduri structurale art. 2 (1) c având calitatea de beneficiar final, respectiv o societate comercială cu capital public sau privat (art. 13) în secţiunea orientarea pentru dezvoltare rurală şi modernizarea agriculturii.

Experimentul Galaţi

Pe baza acestor acte normative, la nivelul judeţului Galaţi s-a constituit un grup de acţiune locală format din 30 de fermieri, asociaţiile lor, societăţi de consultanţă, management şi Universitatea „Dunărea de Jos“, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, cu scopul de a participa la privatizarea SNIF SA Sucursala Galaţi, cu următoarele obiective:

1) implementarea unui sistem de management integrat de mentenanţă, întreţinere şi reparaţii, conform AQIUS-lui comunitar (conceptul lui Mockler Robert), aşa cum este aplicat în:

a) Franţa – compania RHON, cu şase grupe de acţionari.

b) China – provincia ZHUCHENG, care a privatizat prin societăţi mixte 273 de companii în 1990 şi ale căror taxe către buget au crescut în anul 1995 cu 140%.

c) România - Insula Mare a Brăilei, care a implementat sistemul de management integrat pe o suprafaţă de 91.500 hectare.

d) Austria, unde organizarea s-a făcut pe districte ale Asociaţiilor ţărăneşti şi Camere Agricole

e) Structuri asociative cu grad mare de integrare, de la producţie la distribuţie, bazate pe structuri organizatorice proprii, având consultanţe specializate foarte accentuate, conform modelului olandez.

2) Reabilitarea şi utilizarea infrastructurii SNIF SA din bazinul hidrografic Câmpia Covurlui–Câmpia Nicoreşti în vederea implementării:

a) sistem de informaţii geografice SIG, sistem de informaţii climatice SCALA, sistem de informaţii hidrologice.

b) sistem de clasificare a stării, monitorizarea culturilor, a solului, apelor şi ecologia parametrilor fizici, chimici, biologici.

c) sisteme de monitorizare şi informare a factorilor de mediu şi funcţionarii ecosistemului.

3) Formarea unei entităţi manageriale la nivelul unui bazin agrohidraulic, zonal, formată din fermieri, experţi, consultanţi, care să localizeze şi să promoveze proiecte eligibile specifice, raportate la interesul public şi privat al zonei rurale Covurlui–Nicoreşti.

4) Implementarea unor noi principii în domeniul managementului resurselor umane; activităţile viitoare să reţină specialiştii şi să atragă tinerii.

5) Constituirea unei companii agricole care să facă faţă concurenţei acerbe de pe piaţa Europeană, luând exemplu Grupul RAISIO, din Finlanda, controlat de fermieri.

6) Pregătirea fermierilor conform Politicii Agricole Comune a UE în vederea micşorării decalajelor sociale şi economice faţă de cei din Comunitate.

7) Interconectarea companiei agricole la Reţeaua Europeană de Dezvoltare Rurală la nivelul organizaţiilor şi administraţiilor.

Aplicarea acestui proiect pilot va permite reducerea timpului de integrare.
Considerăm că pe infrastructura SNIF SA se poate implementa un nou concept organizatoric, de avantajele căruia pot beneficia: statul, fermierii, consumatorii, mai precis România.

Dacă se va ţine cont de faptul că infrastructura SNIF SA a fost construită tot din truda ţăranului, statul poate face o îndreptare istorică, capitalizându-l.

Pământul este pentru ţăran sursa de speranţă şi viaţă, el trebuie să devină un producător economic. Germania, prin politici naţionale, a transformat satele depopulate în perle rurale şi raiuri turistice, şi noi putem să-i urmăm exemplul.

Statul român are obligaţia să-l despăgubească pe ţăran, capitalizându-l nu pentru consum, ci pentru a crea locuri de muncă producătoare, la rândul lor, de venituri şi capital. Din nefericire, guvernanţii aleg cea mai proastă politică economică, fără şanse să se atingă scopul propus.

Domnule ministru, avem convingerea că am fost înţeleşi, iar această informare referitoare la un proiect de privatizare a SNIF SA are scopul de a trage un semnal, înainte de a se face o eroare în procesul de privatizare.

În conformitate cu Legea nr. 138/2004, art. 78, aveţi puterea să decideţi cum se va face privatizarea SNIF SA.

Liga Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, Viorel NICA,
Gheorghe MARDARE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR. 24, 16-31 DECEMBRIE 2007

Vizualizari: 651֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI