Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Recomandări privind igiena în adăposturile de porcine (III)

Insectele afectează starea de sănătate şi producţia animalelor prin bolile infecţioase şi parazitare pe care le transmit, prin întreţinerea unei permanente stări de stres şi prin reducerea consumului de hrană. În aceste condiţii, dezinsecţia devine o necesitate igienică şi economică.

Dezinsecţia adăposturilor

Dezinsecţia poate fi executată ca acţiune de sine stătătoare, dar şi ca parte integrată în cadrul operaţiunii de decontaminare, aşa cum se procedează şi la Romsuintest Periş. Se recomandă folosirea mijloacelor chimice de dezinsecţie reprezentate prin produse cu electivitate ridicată, toxicitate redusă pentru om şi animale, cu acţiune rapidă în doze mici, stabilitate mare în condiţiile de mediu, miros plăcut, preţ de cost scăzut.

Forma lichidă de administrare (aerosoli, soluţii, suspensii, emulsii) este cea mai răspândită, iar dintre produse Super-killer şi Parasect sunt în prezent folosite la Romsuintest Periş.
Etapele operaţiunii de dezinsecţie: depopulare; curăţire mecanică şi sanitară; dezinsecţie propriu-zisă; închiderea adăpostului 3-4 ore; aerisirea adăpostului minimum 3 ore; strângerea cadavrelor pentru a evita intoxicaţiile animalelor consecutiv ingerării muştelor; spălarea cu apă a suprafeţelor care vin în contact cu animalele.

Introducerea animalelor în adăpost se face numai cu avizul medicului veterinar.

Deratizarea fermelor

Operaţiunea de deratizare se face înainte de dezinsecţie şi decontaminare, având grijă să se ia toate măsurile de securitate şi de avertizare prin afişarea de tăbliţe cu inscripţii specifice: „Substanţe Toxice, Pericol de Moarte“.

Deratizarea propriu-zisă se efectuează prin aplicarea unui raticid timp de 4-5 zile, cu împrospătarea zilnică. Se ridică cadavrele şi se face evaluarea eficienţei deratizării, recepţia lucrării, ridicarea produselor toxice neconsumate şi a tăbliţelor de avertizare, apoi curăţenie mecanică şi sanitară.

Pentru ca această operaţiune să fie eficientă, se recomandă:

• folosirea personalului calificat şi autorizat;
• utilizarea raţională a raticidelor pentru a se evita fenomenul de rezistenţă;
• realizarea în adăposturi a condiţiilor nefavorabile pentru rozătoare;
• dezinfectarea periodică a canalelor colectoare;
• plasarea momelilor în locurile ascunse pe unde circulă rozătoarele şi pe o rază de 5-10 m în jurul acestora;
• gazarea galeriilor numai după depopulare;
• strângerea zilnică a cadavrelor şi a şobolanilor în agonie.

Ca mijloace de deratizare se folosesc substanţe chimice cu acţiune toxică (raticide), care se caracterizează prin:

• toxicitate selectivă ridicată;
• inofensive pentru om când le manipulează;
• acţiune rapidă cu modificări ireversibile;
• eliminare lentă din organism şi capacitatea de a nu da rezistenţă;
• stabilitate mare la condiţiile de mediu;
• miros şi gust plăcut; uşurinţă în aplicare;
• preţ de cost redus.

În Romsuintest Periş se folosesc următoarele produse: Lanirat, Ratitox, Rodexit.

Dr. med. vet. Aurelia CUC, drd med. vet. Cornelia PREDA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 1500֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI