Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Recomandări privind igiena în adăpsturile de porcine (I)

Rezultatele de producţie şi reproducţie în domeniul creşterii suinelor sunt influenţate de foarte mulţi factori, dintre aceştia o importanţă deosebită având-o starea de igienă a adăposturilor.

Pentru realizarea unei stări de igienă corespunzătoare a adăposturilor trebuie ţinut cont de aplicarea măsurilor sanitar-veterinare de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare (DDD), conform normelor UE în vigoare.

Respectarea normelor de biosecuritate şi a conceptului de HACCP reprezintă o prioritate la Romsuintest Periş.

Aplicarea principiului „totul plin-totul gol“ pe compartiment, adăpost sau fermă, cu respectarea timpului alocat vidului sanitar (2-4 zile), este o condiţie esenţială pentru asigurarea stării de sănătate a animalelor şi a unor rezultate de producţie profitabile.
La Romsuintest Periş măsurile de igienă sunt aplicate atât în sectorul de creştere a animalelor, cât şi în cel de abatorizare, modul de aplicare şi periodicitatea acestora fiind stabilite prin „Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale“.

Dezinfecţia

În sectorul creşterii animalelor pentru dezinfecţie se aplică principiul „totul plin-totul gol“.
După încheierea unui ciclu de producţie (după depopulare) se trece la decontaminarea adăpostului şi pregătirea lui pentru următoarea serie de animale.
Decontaminarea se face în mai multe etape:

A. Curăţirea mecanică este precedată de o serie de acţiuni, şi anume:

• evacuarea animalelor din obiectiv;

• scoaterea de sub tensiune a instalaţiei electrice;

• demontarea părţilor detaşabile;

• umezirea suprafeţei dezinfectabile cu apă sau diferite soluţii slab dezinfectante;

• îndepărtarea resturilor grosiere (furaje, aşternut, dejecţii);

• curăţarea suprafeţei dezinfectabile de resturile aderente cu ajutorul apei (jet de apă sub presiune de cel puţin 10 atm.), măturilor, periilor, razurilor;

• executarea reparaţiilor curente necesare reluării procesului de producţie.
B. Curăţirea hidromecanică (sanitară) constă în:

• spălarea adăpostului şi echipamentului cu apă sau soluţii de detergenţi (încălzite la 60-80°C şi sub presiune de 50 atm.), efectul constând în îndepărtarea murdăriei şi reducerea gradului de contaminare microbiană;
Curăţirea hidromecanică poate asigura o reducere a numărului iniţial de germeni patogeni cu până la 70-90%.

• limpezirea de detergenţi şi îndepărtarea excesului de apă.

Dr. med. vet. Aurelia CUC
Drd med. vet. Cornelia PREDA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.17, 1-15 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 1143֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI