Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Funcţiile fermei cu vaci

Ferma cu vaci trebuie să fie un ecosistem, o populaţie biologică, o unitate spaţio-temporară, cu un nivel de organizare a materiei vii tot atât de real ca şi individul şi efectivul de animale, astfel:

• o structură a efectivului de animale pe categorii de vârstă, greutate şi nivel de producţie;

• o anumită „ontogenie“, adică apare, se dezvoltă şi dispare în procesul de concurenţă dacă nu este competitivă;

• o anumită coeziune, coadaptare a structurii şi funcţiilor componentelor sale care îi conferă stabilitate.

Ferma cu vaci cuprinde astfel, în termeni zootehnici, următoarele componente:

• populaţia de animale utilizată. Alegerea raselor se face în funcţie de capacitatea de adaptabilitate la mediul existent, rezistenţa la boli, longevitatea producţiei şi producţia totală. Nu trebuie să se neglijeze nici importanţa diversităţii materialului genetic autohton care trebuie conservat;

• factorii de mediu zilnic ca: adăpost, spaţiu de cazare, temperatură, umiditate, radiaţie;

• factori de mediu biologic: factori nutritivi (hrană şi apă), interacţiuni sociale, reproducţia, interacţiunea cu omul prin mijloacele de mecanizare şi automatizare; boli, paraziţi, prădători, microorganisme.

Procurarea materialului biologic se face prin şi cu ajutorul specialiştilor din reţeaua de reproducţie şi selecţie a animalelor, cu ajutorul asociaţiilor crescătorilor de taurine. Proiectul fermei sau cea în curs de înfiinţare trebuie să aibă autorizaţiile de funcţionare din partea DADR, OCOT, Oficiul de protecţia mediului, serviciul veterinar, Sanepid, secţia financiară, Oficiul de protecţia muncii şi aprobările necesare legate de PSI (pompieri).

Elemente de flux tehnologic

a. Asigurarea şi folosirea judicioasă a furajelor;

b. structura optimă a culturilor furajere în funcţie de specializarea fermei;

c. calcularea reală a suprafeţei furajere în funcţie de prognoza producţiei categoriilor de animale din fermă;

d. procurarea şi asigurarea furajelor, corelate cantitativ şi calitativ cu cerinţele biologice ale fiecărei categorii de vârstă şi de producţie;

e. cartarea solului pe care sunt cultivate furajele, analiza chimică a furajelor şi a profilului metabolic al animalelor pentru a stabili ce fel de principii nutritive sunt necesare pentru optimizarea raţiilor nutritive;

f. creşterea ponderii furajelor de volum provenite din culturi furajere;

g. tehnologia de preparare şi conservare a furajelor;

h. corelarea capacităţilor de cazare cu efectivele planificate şi cu structura acestora în:
• grajduri vaci;
• maternitate, profilactoriu (creşterea în cuşti cu padoc în aer liber);

• sector de creştere a viţeilor cu un confort deosebit;
i. destinaţia tăuraşilor:

• livrare la prăsilă (ca viitori tauri de reproducţie prin testare de selecţie);

• livrare pentru îngrăşare în unităţi specializate sau în fermă proprie;

j. asigurarea maşinilor şi utilajelor agricole necesare mecanizării proceselor de producţie de muls, adăpat, evacuarea dejecţiilor, recoltarea, transportul şi depozitarea furajelor;

k. realizarea unei natalităţi de minimum 95%;

l. reducerea pierderilor prin mortalitate şi tăieri de necesitate sub 2%;

m. asigurarea unei forţe de muncă stabile, calificate şi viguroase;

n. cointeresarea materială şi de conştiinţă în funcţie de calitatea şi cantitatea muncii produse;

o. ţinerea de către fermier a evidenţelor complete şi corecte privind performanţele de producţie şi reproducţie a vacilor şi tineretului bovin.

Activitatea productivă

Pentru o fermă cu vaci sunt necesare următoarele resurse principale:

1. Fondul funciar conform normelor privind suprafaţa furajeră în funcţie de calitatea vacilor şi a terenului agricol sub raportul energiei oferite de aceasta;

2. Suprafaţa necesară construcţiilor zootehnice şi sanitar-veterinare, a construcţiilor legate de fermă, a instalaţiilor şi utilajelor ce deservesc animalele;

3. Familia sau personalul ce deserveşte patrimoniul zootehnic, cu condiţia ca acesta să întrunească anumite calităţi legate de vârstă, vigurozitate, nivel de cultură şi calificare;

4. Utilajele necesare prelucrării pământului destinat culturilor vegetale;

5. Capitalul financiar care să susţină iniţierea şi funcţionarea unei ferme cu vaci;

6. Integrarea pe verticală a fermei în sensul ca laptele să fie industrializat în fermă, valorificându-se toate produsele lactate, precum şi un punct de tăiere şi de preparare a mezelurilor prin asociere cu alţi producători;

7. Procurarea materialului biologic – material seminal congelat, embrioni de valoare genetică mare;

8. Autorizaţia de funcţionare conform legislaţiei în vigoare;

9. Sistem de irigaţii consolidat şi disponibil de funcţionare;

10. Sisteme de energii neconvenţionale, regenerative (energie solară, eoliană, geotermică).
Ţinând cont de structura fermei, fluxul tehnologic şi activitatea productivă, funcţiile fermei (fig. 2) sunt prezentate în schiţa de mai jos şi, evidenţiind câteva aspecte, le menţionăm pe cele mai importante:

Prognoza economică într-o fermă cu vaci se face prin studiu de fezabilitate, plan de afaceri, studiul de caz şi analiza pieţei.

Organizarea fermei se execută de fermier calificat în domeniu, cu experienţă, cunoscând toate verigile de producţie pe secvenţe de activitate în fiecare sector zootehnic-veterinar.
Coordonarea trebuie să fie competentă, oportună şi eficientă.

Decizia trebuie să fie hotărâtă şi responsabilă, cu efecte convingătoare şi de durată.
Producţia să fie maximă, cu cheltuieli minime pe unitatea de produs.

Management tehnologic constând în funcţionarea tuturor sectoarelor de producţie cu cheltuieli minime şi producţii calitativ superioare la nivelul optim cantitativ.

Funcţiile de control, producţie, comercială, personal şi financiar contabilă se exercită printr-un sistem informativ computerizat, în care în orice clipă fermierul să-şi dea seama de starea de fapt a fermei pe care o conduce.

Atenţie! Aveţi cea mai grea muncă din zootehnie, gândiţi-vă bine înainte de a o începe şi a o continua, dar CURAJ!

Creşterea bovinelor este cea mai importantă preocupare pentru sănătatea societăţii umane. Sprijiniţi-i pe cei care au rol de decizie în societate, pe crescătorii de bovine, numai astfel societatea va avea de câştigat!
Toma BĂNICĂ
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2007

Vizualizari: 4329֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI