Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Consideraţii despre bio-diesel
Recomandările New Holland pentru folosirea acestui combustibil

Pentru a evita orice confuzie sau interpretare greşită, înainte de a vorbi despre instrucţiunile New Holland cu privire la folosirea
bio-diesel-ului şi despre situaţia utilizării acestuia în lume este important să definim exact bio-diesel-ul.

Cei mai cunoscuţi combustibili bio-diesel, denumiţi generic ca esteri metilici ai acizilor graşi, sunt:

• Esterul metilic al uleiului de rapiţă (cultura preferată în Europa de Nord) şi
• Esterul Metilic al uleiului de soia (cultura preferată în Europa de Sud).
În unele ţări sunt folosite şi alte denumiri:
• Ester metilic de ulei vegetal şi
• Ester de acid gras mono-alchilic.

În Europa se aplică pentru bio-diesel standardul EN 14214, care stabileşte calitatea combustibilului cu privire la impurităţi şi filtrare, deşi unele ţări au şi stadarde proprii pentru bio-diesel: Austria: ON C1191/1997, Cehia: CSN 6507/1998, Franţa: Journal Officiel 09/1997, Germania: DIN V 51606/ 09.1997, Italia: UNI 10635/1997, Suedia: SS 155436/1996. In SUA se aplică ASTM D-6751/2002.

Este posibil să se folosească bio-diesel drept combustibil alternativ singur sau de obicei în amestec cu combustibil diesel fosil tradiţional.

Deşi este posibilă amestecarea bio-diesel-ului în orice proporţie, New Holland s-a concentrat pe 3 clasificări: B5, B20 şi B100, care indică procentul de bio-diesel, respectiv 5%, 20% sau 100%.

New Holland foloseşte o multitudine de motoare, toate având rapoarte „B“ până la B100. Procentul de diluţie este direct afectat de temperatura ambiantă (de exemplu, la temperaturi reduse procentul de bio-diesel trebuie să fie mai redus).

New Holland a acceptat folosirea bio-diesel-ului în diferite rapoarte, pentru care a dat aprobare totală sau condiţionată. În cazul aprobării condiţionate trebuie urmate anumite instrucţiuni, urmând îndeaproape specificaţiile EN14214.

Bio-diesel-ul faţă de combustibilul fosil tradiţional

Bio-diesel-ul se poate folosi atât la motoarele obişnuite concepute pentru combustibil fosil (cu pompa de injecţie) cât şi la motoarele common rail. Totuşi mulţi producători recomandă folosirea B5 sau B20 în special la motoarele diesel mai moderne, common rail.
Datorită naturii sale, bio-dieselul începe să-şi schimbe proprietăţile la 0oC şi de la -4oC începe să se gelifieze şi să îngheţe. Prin urmare este necesară adăugarea de aditivi în combustibil pentru a creşte rezistenţa acestora la îngheţ.

Consumul de combustibil

În cazul folosirii bio-diesel-ului, consumul de combustibil creşte cu 0,5 până la 3%.

Funcţionare

Cea mai mare problemă la folosirea bio-diesel-ului este conţinutul de apă în combustibil. Extragerea impurităţilor din combustibil se face prin trecerea apei prin acesta. Apa trebuie extrasă apoi în faza de producţie. De asemenea, bio-diesel-ul atrage apa într-o cantitate mai mare decât combustibilul diesel fosil tradiţional şi, ca urmare, apa trebuie drenată zilnic pentru a asigura funcţionarea bună a motoarelor şi a evita deteriorarea sistemelor de injecţie. Când se utilizează combustibil B100 este nevoie să se folosească sisteme de filtrare îmbunătăţite.

Performanţe

În cazul folosirii bio-diesel-ului, puterea motorului poate fi mai redusă cu 10-12% faţă de specificaţiile producătorului, în funcţie de procentul de bio-diesel utilizat.

Întreţinerea tehnică

Ca la orice motor cu combustie internă, o mică cantitate de combustibil migrează în sistemul de ungere a motorului. Folosind B100, cantităţi mai mari de alcool/solvent/combustibil vor intra în sistemul de lubrifiere a motorului.

Acest lucru reduce proprietăţile de ungere ale uleiului şi, ca rezultat, majoritatea constructorilor de motoare recomandă schimbarea  filtrelor şi uleiurilor de două ori mai des decât în cazul utilizării motorinei. Rar această regulă se aplică în cazul folosirii combustibililor B5 sau B20. Conţinutul de alcool în bio-diesel poate afecta negativ unele motoare mai vechi. Conductele de cauciuc şi unele garnituri pot fi distruse şi necesită înlocuirea.

Impactul asupra mediului înconjurător

Cantitatea emisiilor de oxizi de azot (NOx) depinde de tipul bio-diesel-ului, de aplicaţie şi de vechimea vehiculului, dar ca regulă emisiile de oxizi de azot sunt mai mari decât la combustibilul diesel tradiţional.

Comustibilul bio-diesel emite numai bioxidul de carbon care este absorbit în timpul creşterii culturii, de aceea nu are impact negativ asupra ciclului carbonului.

Transesterificarea

Uleiul vegetal simplu nu poate fi folosit direct ca înlocuitor al combustibilului diesel fosil, iar dacă se foloseşte el poate produce deteriorări serioase ale motoarelor. Datorită vâscozităţii relativ ridicate a uleiului vegetal simplu atomizarea acestuia este redusă, combustia incompletă prăjind injectoarele şi cauzând „arderea“ (carbonizarea) segmenţilor şi acumularea de combustibil în uleiul de ungere. Cea mai bună metodă pentru rezolvarea acestei probleme este transesterificarea uleiului, dar despre aceasta vom vorbi într-un număr următor.

Beneficii ale folosirii bio-diesel-ului:

• Reducerea cu 100% a emisiilor de bioxid de carbon;
• Reducerea cu 100% a bioxidului de sulf;
• Reducerea cu 40-60% a emisiilor de funingine;
• Reducerea cu 10-50% a monoxidului de carbon;
• Reducerea emisiilor de hidrocarburi.

În concluzie, New Holland este primul producător de maşini agricole care recunoaşte potenţialul bio-diesel-ului şi încurajează folosirea lui în procent de 100% la motoarele CNH cu sistem de injecţie mecanic şi în amestec B5 şi B20 (care corespunde cu standardul EN14214) la toate motoarele, inclusiv la cele cu sistem de injecţie common rail.

Şi aceasta fără modificări la motor, însă ţinând cont de precauţiile şi cu condiţia respectării condiţiilor de întreţinere tehnică prezentate mai sus. Chiar şi un număr de motoare electronice pot funcţiona cu combustibil bio-diesel B100 cu specificaţiile conform standardului EN14214, folosind un kit de adaptare şi urmând programul de întreţinere specific.

Azi, prin simpla respectare a indicaţiilor New Holland, clienţii săi pot folosi cu încredere 100% bio-diesel pe nu mai puţin de 70 de modele de tractoare şi combine.

În spatele acestei hotărâri care deschide noi perspective clienţilor New Holland stau ani de încercări intensive pentru a evalua performanţele şi fiabilitatea motoarelor. New Holland a dorit să fie sigură că poate oferi nu numai cele mai bune tehnologii, dar mai presus de orice să asigure clienţii săi că pot să folosească cu încredere şi fără probleme combustibilul bio-diesel.

Fermierii pot beneficia acum în două moduri de avantajele bio-diesel-ului: pe de o parte folosind combustibilul care reduce dependenţa energetică şi, pe de altă parte, prin cultivarea plantelor din care se produce biodieselul.

Se poate spune că New Holland este cu adevărat leader al acestei revoluţii paşnice, fiind implicat cu mândrie în promovarea şi adoptarea pe scară largă a acestui combustibil alternativ produs din culturi naturale.

Dr. ing. Florin Neacşu, director tehnic - NHR Agropartners Otopeni
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.17, 1-15 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 1309֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI