Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Un îndrumar deosebit de util

Acum şi în perspectivă, legumicultorii din ţara noastră trebuie să aibă în vedere, cu precădere:

- implementarea standardelor europene privind cultura şi comercializarea legumelor;
- diversificarea sortimentului actual de legume prin introducerea în cultură a unor noi specii şi soiuri mai productive şi de calitate superioară;
- eşalonarea producţiei legumicole pe parcursul întregului an;
- perfecţionarea tehnologiilor de cultură;
- lărgirea gamei de maşini agricole folosite în legumicultură;
- o mai bună pregătire profesională a tuturor celor care lucrează în domeniu;
- protejarea pe termen lung a mediului ambiant.

În sprijinul îndeplinirii acestor obiective majore, dr. ing. Viorica Luchian, cadru didactic prestigios şi remarcabil specialist legumicultor, a elaborat lucrarea „Legumicultură generală şi specială“, carte tipărită recent la editura Elisavaros din Bucureşti.

Structurată în 11 capitole, lucrarea oferă mai întâi o serie de date concludente privind importanţa alimentară şi economică a legumelor, situaţia legumiculturii pe plan mondial şi în ţara noastră, subliniind că, deocamdată, ne situăm la limita inferioară în ceea ce priveşte consumul de legume pe locuitor.

Pentru a redresa această stare de lucruri, pentru a valorifica din plin condiţiile pedoclimatice de care dispunem, tehnica şi potenţialul uman din domeniu, autoarea oferă, în continuare, volumul de cunoştinţe necesar practicienilor şi chiar specialiştilor pentru a fi în pas cu cerinţele legumiculturii moderne. Cu competenţă şi claritate sunt tratate detaliat: biologia plantelor legumicole, factorii de vegetaţie şi elementele de bază ale intensivizării culturilor de legume; tehnologia generală a cultivării lor; recoltarea, condiţionarea, transportul, păstrarea şi valorificarea legumelor, după care, în următoarele capitole se insistă asupra culturii plantelor legumicole rădăcinoase, bulboase, vărzoase, bostănoase şi a celor pentru boabe şi păstăi.

Cititorii găsesc în această lucrare un îndrumar deosebit de util în activitatea lor şi-i sfătuim să şi-o procure de urgenţă de la autor: Catedra de legumicultură din cadrul Facultăţii de Horticultură a USAMV Bucureşti, Tel. : 0745.254.406.

(O.G.)
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.9, 1-15 MAI 2007

Vizualizari: 697֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI