Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală în variantă autohtonă

La sfârşitul lui august, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) au organizat, la Palatul Parlamentului, „Conferinţa naţională de informare şi promovare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013“. Această iniţiativă, ultima dintr-un şir de opt întâlniri de acest gen organizate la nivel regional în perioada 20–31 august 2007, a avut ca scop prezentarea unui program de aprobarea căruia depinde primirea mult-aşteptatelor fonduri europene.

Întâlnirea s-a dorit o dezbatere, la care au fost invitaţi înalţi funcţionari ai administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai consiliilor locale, precum şi ai unor organizaţii profesionale şi nonguvernamentale, ai firmelor de consultanţă, dar şi potenţiali beneficiari.

Organizatorii şi-au propus să ofere informaţii legate de fondurile europene destinate spaţiului rural şi de modalităţile prin care se poate beneficia de finanţare. Au fost prezentate, de asemenea, măsurile prioritare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, care vor fi lansate încă din această toamnă.

Noutăţi privind fondurile pentru dezvoltare rurală

Cea mai arzătoare problemă la ora actuală este cea legată de momentul alocării banilor, moment care se pare că va veni undeva pe la sfârşitul anului. „Prima tranşă de bani pentru dezvoltare rurală va veni chiar după avizarea programului şi va fi folosită pentru acordarea de prefinanţări“, a spus ministrul agriculturii, Decebal Traian Remeş. „După încheierea contractului şi a procedurilor de achiziţii, agricultorii vor primi un avans de 20%, finanţare nerambursabilă.

Avansul nu e purtător de costuri, ca un împrumut, ci se reglează la finalul proiectului“, a mai precizat acesta. În cazul proiectelor finanţate prin SAPARD nu erau acordate prefinanţări, aceasta fiind şi una dintre dificultăţile pe care fermierii le-au întâmpinat în accesarea fondurilor.

O altă noutate o constituie faptul că prin acest program, în cei şapte ani de finaţare, un singur beneficiar poate depune mai multe proiecte, cu condiţia ca proiectul început să fie încheiat.

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală stabileşte politicile şi acţiunile de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 în domeniile agricol, silvic şi dezvoltare rurală. Este un document pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care reprezintă un instrument de finanţare creat de Uniunea Europenaă pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.

În vederea îmbunătăţirii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), pe site-ul MADR găsiţi acest document care, asemenea Planului Naţional Strategic, este supus procesului de consultare publică.

Fondul European pentru Dezvoltare Rurală reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, pe perioada 2007-2013. Asemeni SAPARD-ului, şi acest program se va baza pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţie.

Priorităţile programului, aşa cum ne-au fost prezentate de doamna Cornelia Harabagiu, secretar de stat în MADR, sunt orientate către patru direcţii sau axe, după cum am fost obişnuiţi încă de la SAPARD.

Noile fonduri vor fi accesate mult mai uşor

„Pentru a obţine finanţări prin PNDR, fermierii nu vor mai trebui să probeze capacitatea de finanţare, ci doar să depună o declaraţie pe proprie răspundere.“Aşa declară ministrul agriculturii, făcând din nou referire la programul SAPARD, unde fermierii trebuiau să dovedească că au posibilitatea de a asigura cofinanţarea proiectului. Facilitatea este acordată tuturor celor care au semnat contracte pentru finanţarea proiectelor, adică atât investitorilor individuali, cât şi autorităţilor locale.

Descentralizarea atât la implementarea proiectului cât şi la efectuarea plăţilor este o altă măsură menită să ducă la înlesnirea accesării fondurilor. Astfel, majoritatea proiectelor vor putea fi aprobate la nivel regional. „Vom da personalitate juridică centrelor regionale ale APDRP. Puţine proiecte vor mai trece prin verificări la centru, majoritatea deciziilor fiind luate la oficiile judeţene“, afirmă ministrul agriculturii.

Structura şi dimensiunea financiară a programului

Măsura 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe.
Alocare financiară: 119.019.347 euro.

Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri.
Alocare financiară: 317.384.926 euro.

Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole.
Investiţii:
• clădiri destinate producţiei agricole şi protecţiei mediului;
• infrastructură rutieră;
• sere, centrale termice, instalaţii de irigat, utilităţi;
• maşini şi echipamente noi;
• producere şi utilizare de energie regenerabilă;
• investiţii referitoare la conversia şi dezvoltarea agriculturii ecologice şi agromediului.
Alocare financiară: 674.442.968 euro.

Măsura 122 – Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii.
Alocare financiară: 198.365.579 euro.

Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.
• construire, modernizare clădiri, infrastructură rutieră internă, utilităţi şi racorduri;
• echipamente, utilaje, instalaţii noi;
• laboratoare, construcţie, modernizare;
• organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară;
• tehnologii, patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• costurile generale ale proiectului: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe de certificare pentru pregătirea implementării proiectului;
• achiziţionarea de software.
Alocare financiară: 1.071.174.126 euro.

Măsura 125 – Îmbunătăţirea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii.
Alocare financiară: 634.769.853 euro.

Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă.
Alocare financiară: 595.096.737 euro.

Măsura 142 – Înfiinţarea grupurilor de producători.
Alocare financiară: 198.365.579 euro.

Măsura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri.
Alocare financiară: 158.692.463 euro.

Măsura 211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată.
Alocare financiară: 798.107.854 euro.

Măsura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate – Altele decât zona montană.
Alocare financiară: 577.940.170 euro.

Măsura 214 – Plăţi de agromediu. Alocare financiară: 688.024.012 euro.

Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole.
Alocare financiară : 229.341.337 euro

Măsura 312 – Sprijin pentru diversificarea către activităţi non-agricole, crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi.
Alocare financiară: 383.429.681 euro.

Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice.
Alocare financiară: 544.222.774 euro.

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.

• înfiinţarea de drumuri noi;
• înfiinţarea şi amenajarea spaţiilor de recreere pentru populaţia rurală;
• renovarea clădirilor publice;
• renovarea, modernizarea şi utilarea aferentă aşezămintelor culturale;
• restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din spaţiul rural.
Alocare financiară: 1.546.087.425 euro.

Măsura 411 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală.
Alocare financiară: 177.481.527 euro.

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare.
Alocare financiară: 4.701.497 euro.

Măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.
Alocare financiară: 52.891.846 euro.

Atenţie!!
La sfârşitul lunii octombrie vor putea fi depuse proiecte doar pentru trei dintre măsurile enumerate. Acestea au rămas fără finanţare în SAPARD, motiv pentru care în cadrul acestui program sunt considerate prioritare. Este vorba de Măsurile 121, 123 şi 322 pentru care îndrumarul de accesare a fost deja întocmit, având însă pentru moment caracter provizoriu.

Calendar PNDR

25 septembrie – se primesc de la Bruxelles observaţiile legate de cele trei măsuri prioritare din cadrul programului;

15-16 octombrie – va apărea ghidul solicitantului pentru cele trei măsuri;
Sfârşitul lui octombrie - lansarea programului tot pentru cele trei măsuri, rămase fără finanţare în SAPARD;

Ianuarie 2008 – se aşteaptă aprobarea PNDR-ului de către Comisia Europeană, moment în care va fi demarată, posibil, încheierea contractelor.

PNDR versus SAPARD

Comparativ cu programul SAPARD adresat modernizării şi restructurării sectorului agro-alimentar, PNDR vine cu măsuri ce au ca scop creşterea calităţii vieţii în mediul rural.
Spre deosebire de SAPARD, în cazul PNDR nu mai trebuie făcută dovada capacităţii de finanţare, în acest sens declaraţia pe proprie răspundere fiind suficientă.

PNDR asigură pentru dezvoltare rurală:

• mai mulţi bani;
• mai multe forme de sprijin;
• mai multe categorii de beneficiari;
• mai multe investiţii eligibile.

Valentina ŞOIMU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR18, 16-30 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 14273֩ Comentarii

 
֠ 1.     marius -- (28-September-2010 )
sunt din satu mare si as dori sa impaduresc 6 ha de pasune in apropierea unei paduri dar am fost expediat la x firme si sa citesc de pe net, la fel am patit si cu sera pe care am vrut sa o fac, firma de consultanta mi_a cerut 8000 euro avans, am renuntat desi am instala rezervor cu apa si am cumparat toata sticla si majoritatea instalatiei de incalzire.

֠ 2.     jeni barbita -- (28-March-2012 )
doresc sa cumpar vaci suedeze ca am teren cam 2 ha dar nu reusesc sa obtin fonduri nerambursabile.toti te trimit de la ana la caiafa si mai cer si bani pe desupra.

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI