Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Ziua consultantului călărăşean

Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Călăraşi a organizat Ziua consultantului agricol, în cadrul Zilei fermierului călărăşean, manifestare organizată de primăria comunei Vâlcelele, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură şi Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

La manifestare au participat firme distribuitoare de maşini şi utilaje agricole, instalaţii de irigat şi de muls mecanic, produse fitosanitare etc., care au organizat demonstraţii practice în prezenţa numeroşilor producători agricoli din comuna Vâlcelele şi din satele învecinate.

OJCA Călăraşi a participat la aceste manifestări cu un stand de informare a producătorilor agricoli, cu două panouri publicitare ce au scos în evidenţă activitatea desfăşurată pe parcursul acestui an (simpozioane, seminarii, vizite, demonstraţii, târguri etc.), precum şi proiectele SAPARD realizate. Cu acest prilej, directorul oficiului, ing. Tudor Dănciulescu, a înmânat absolvenţilor cursurilor organizate de OJCA certificatele de calificare, diplome de merit şi au fost deschise şapte noi cursuri de calificare în meseriile de agricultor, pomicultor, peisagist-floricultor, pescar, apicultor.

În cadrul manifestărilor a avut loc şi un simpozion organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi intitulat „Noi în Uniunea Europeană“. Cu acest prilej au fost prezentate modalităţile de accesare a fondurilor nerambursabile din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), scopul şi mijloacele de implementare, sumele ce au fost alocate pentru România pentru perioada 2007-2013, principalele instituţii implicate.

Directorul oficiului de consultanţă, Tudor Dănciulescu, a prezentat priorităţile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, domeniile de aplicare (axele) şi criteriile de acordare a fondurilor.

De asemenea, au fost prezentate documentele necesare şi autorităţile abilitate în emiterea acestor documente. A fost subliniat faptul că prin FEADR se pot obţine fonduri nerambursabile în proporţie de 50-70% din valoarea totală eligibilă a proiectului, la care se adaugă cofinanţarea privată ce poate fi asigurată din surse proprii, din sponsorizări, donaţii etc. dovedite în condiţiile legii sau prin credit bancar.

OJCA Călăraşi
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 592֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI