Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic

Ordinul nr. 767, din 6 septembrie 2007, privind aprobarea Listei resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare în anul 2007.
(MO al României, Partea I, nr. 670, din 1 octombrie 2007).

Ordinul nr. 94, din 8 mai 2007, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de vegetale şi produse vegetale.
(MO al României, Partea I, nr. 671, din 1 octombrie 2007).

Ordinul nr. 796, din 10 septembrie 2007, privind aplicarea măsurii de retragere sub control a subproduselor vitinicole pentru campania viticolă 2007-2008.
(MO al României, Partea I, nr. 672, din 2 octombrie 2007).

Hotărârea Guvernului nr. 1172, din 26 septembrie 2007, privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, aprobate prin HG nr. 934/2005).
(MO al României, Partea I, nr. 679, din 5 octombrie 2007).

Ordinul nr. 821, din 2 octombrie 2007, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei
cu clasificatorii autorizaţi.
(MO al României, Partea I, nr. 683, din 8 octombrie 2007).

Ordinul nr. 824, din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar crescătorilor de viermi de mătase.
(MO al României, Partea I, nr. 683, din 8 octombrie 2007).

Ordinul nr. 825, din 4 octombrie 2007, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005, pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.
(MO al României, Partea I, nr. 687, din 9 octombrie 2007).

Ordinul nr. 820, din 1 octombrie 2007, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 816/2006, pentru repartizarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză.
(MO al României, Partea I, nr. 693, din 12 octombrie 2007).

Ordinul nr. 772, din 6 septembrie 2007, privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii.
(MO al României, Partea I, nr. 701, din 17 octombrie 2007).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.22, 16-30 NOIEMBRIE 2007

Vizualizari: 529֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI