Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic

Hotărârea Guvernului nr. 710, din 4 iulie 2007, privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din România, cu finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă exerciţiului financiar al anului 2007
(MO al României, Partea I, nr. 471, din 12 iulie 2007)

Legea nr. 197, din 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 472, din 13 iulie 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 735, din 11 iulie 2007, pentru modificarea Anexei la HG nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi.
(MO al României, Partea I, nr. 474, din 16 iulie 2007)

Ordinul nr. 575, din 27 iunie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a cantităţilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză.
(MO al României, Partea I, nr. 477, din 17 iulie 2007)

Ordinul nr. 549, din 28 iunie 2007, privind stabilirea modului de implementare a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei la plăţi directe pe suprafaţă pentru culturi energetice.
(MO al României, Partea I, nr. 477, din 17 iulie 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 760, din 11 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei de lapte, aprobată prin HG nr. 852/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 492, din 23 iulie 2007)
Prezentarea în rubrica alăturată.

Ordinul nr. 583, din 13 iulie 2007, privind stabilirea unui grad de standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate în vederea circulaţiei anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în comunitate şi stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a paşapoartelor fitosanitare, condiţiilor şi procedurilor detaliate de înlocuire a acestora.
(MO al României, Partea I, nr. 497, din 25 iulie 2007)

Ordinul nr. 584, din 13 iulie 2007, privind stabilirea regulilor pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată şi pentru circulaţia acestor plante, produse vegetale ori alte obiecte originare dintr-o zonă protejată şi care circulă într-o astfel de zonă protejată.
(MO al României, Partea I, nr. 497, din 25 iulie 2007)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 646֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI