Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Recomandări tehnice
Măsuri pentru conservarea apei în sol

După eforturile făcute pentru a acumula cât mai multă apă în sol, acestea trebuie continuate cu măsuri eficiente pentru conservarea ei spre a fi folosită numai de către plante. Agricultorul trebuie să se orienteze cu precădere spre cele care asigură reducerea sau stoparea pierderilor.

În ceea ce priveşte consumul de apă de către buruieni trebuie avut în vedere că acestea au un consum specific de 2-4 ori mai mare decât plantele de cultură. De aici necesitatea combaterii buruienilor pe tot parcursul perioadei de vegetaţie.

Dar pierderile cele mai mari de apă au loc prin evaporarea la suprafaţa solului.

Însă, în zonele aride, pierderile de apă prin evaporare sunt un rău necesar deoarece apa evaporată umezeşte aerul din jurul plantelor şi într-o atmosferă mai umedă se reduce transpiraţia plantelor.

Măsurile care trebuie luate pentru prevenirea pierderilor de apă prin evaporare se referă, în primul rând, la lucrarea raţională a pământului. Aceasta presupune efectuarea numai a lucrărilor strict necesare, la nivelul de umiditate optimă a solului  şi cu uneltele adecvate.
În afara lucrării de bază, celelalte lucrări se vor efectua cât mai superficial, până la nivelul de încorporare a seminţelor sau până la adâncimea minimă care asigură distrugerea buruienilor.
Prin lucrările corecte ale solului se asigură şi o bună aerare a acestuia şi deci condiţii optime pentru activitatea microbiologică.

Se va avea în vedere ca suprafaţa prelucrată să fie cât mai bine nivelată, deoarece orice denivelare măreşte suprafaţa de contact cu atmosfera şi, în mod corespunzător, creşte cantitatea de apă evaporată. Asemenea restricţii trebuie avute în vedere, în special, la lucrările de primăvară, când, la pregătirea patului germinativ, se vor folosi grapele cu colţi sau combinatoarele şi în niciun caz  grapele cu discuri care răscolesc solul pe o adâncime mai mare şi se pierde apa prin evaporare.

Prin cercetări s-a dovedit că pierderile de apă prin evaporare sunt de 13-14% într-un sol normal afânat şi ajung la 80% în solul compact.

Fenomenul de evaporare poate fi influenţat de o serie de factori, şi anume:

• deficitul de saturaţie din atmosferă (umiditatea relativă a aerului este scăzută); cu cât este mai mare, cu atât creşte evaporarea apei;
• temperatura ridicată a aerului duce la creşterea evaporării apei din sol;
• vântul puternic şi uscat determină creşterea procesului de evaporare a apei din sol de până la 20 de ori;
• expoziţia estică şi, mai ales, sudică a terenului favorizează creşterea evaporării apei (terenul cu expoziţie sudică pierde de două ori multă apă prin evaporare faţă de cel cu expoziţie nordică);
• gradul de denivelare a terenului poate mări evaporarea apei cu 28-35%;
• textura şi structura solului influenţează evaporarea apei din sol prin volumul porilor capilari. Solurile grele, argiloase şi fără structură sunt mai compactate şi porii capilari, prin care se ridică apa spre suprafaţă, sunt mai deşi, eliminând prin evaporare mai multă apă;
• concentraţia soluţiei solului influenţează fenomenul de evaporare, în sensul că soluţia mai concentrată evaporă mai puţină apă;

Factorii care se opun pierderii apei prin evaporare la suprafaţa solului sunt:

• solul cu structură bună formează la suprafaţă un strat protector, cu foarte puţine capilare, cu mai puţine puncte de contact între particulele de sol şi deci aici se întrerupe ascensiunea capilară şi pierderea apei;
• aplicarea îngrăşămintelor şi, în primul rând, a celor organice contribuie la îmbunătăţirea structurii solului, la concentrarea soluţiei solului şi deci la reducerea pierderilor prin evaporare;
• mulcirea solului contribuie la reducerea pierderilor prin evaporare deoarece sub mulci se menţine o atmosferă umedă şi mai rece, care menţine la acest nivel apa ridicată prin capilare;
• umiditatea atmosferică ridicată reduce pierderile de apă prin evaporare;
• lipsa vânturilor reduce pierderea prin evaporare deoarece aerul din solul saturat cu vapori de apă nu este înlocuit cu aer uscat din atmosferă;
• solul cu umiditate redusă pierde mai puţină apă prin evaporare.

Dr. ing. Vasile POPESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.3, 1-15 FEBRUARIE 2007

Vizualizari: 4861֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI