Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

ORDINUL NR. 193, DIN 8 MARTIE 2007, privind modificarea Anexei „F“ la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice care vizează modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.
(MO al României, Partea I, nr. 170, din 12 martie 2007)

Anexa „F“ la Ordinul nr. 850/2006, modificată şi înlocuită prin Ordinul nr. 193, din 8 martie a.c., se referă la acordarea sprijinului financiar pentru achiziţionarea motorinei în vederea executării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare a culturilor în primăvara anului 2007.

E bine să ştim că, potrivit art. 2 şi 3 din anexă, beneficiarii sprijinului financiar sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, prevăzuţi la art. 6 din OUG nr. 123/2006, şi că, pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie să facă dovada exploatării suprafeţei de teren agricol, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari sau alte forme de asociere.

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, cei interesaţi trebuie să întocmească cereri conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 şi pe care să le depună la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul agricol în exploatare şi pe care se execută lucrări agricole mecanizate, împreună cu următoarele documente:

• copie de pe buletin sau cartea de identitate ori copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, după caz;

• copie de pe actul de proprietate şi/sau concesionare şi/sau arendă asupra suprafeţei de teren pe care se înfiinţează culturi în primăvara anului 2007, după caz;

• tabelul contractelor de arendă încheiate, avizate de secretarul Consiliului local şi de primar, numele şi prenumele arendatorului şi suprafaţa de teren arendată;

• adeverinţă eliberată de primărie conform înscrisurilor din Registrul agricol;

• împuternicirea celorlalţi moştenitori, în cazul moştenitorilor care deţin terenuri pentru care nu s-a dezbătut succesiunea;

• dovada achitării de către arendaş sau concesionar – dacă este cazul – a obligaţiilor contractuale, aferente anului precedent;

• certificat fiscal privind plata impozitelor şi taxelor locale, aferente anului precedent (Art. 4).
Solicitanţii trebuie să reţină că data limită de depunere a cererilor este 1 mai 2007 inclusiv, iar cea de eliberare a adeverinţelor este 15 mai inclusiv.

Data limită de livrare de către furnizori a motorinei către beneficiari este 31 mai 2007 inclusiv, iar după caz adeverinţele îşi pierd valabilitatea (Art. 9).

Atenţie! Utilizarea în alte scopuri a motorinei de către beneficiarii sprijinului financiar, sau neefectuarea lucrărilor agricole pentru care s-a aprobat sprijinul financiar se sancţionează conform art. 17 din OUG nr. 123/2006 (Art. 10).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2007

Vizualizari: 593֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI