Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Bilanţ bun pentru consultanţii clujeni

La un număr de 81 comune, judeţul Cluj dispune de 14 centre locale de consultanţă. Printre numeroasele obligaţii profesionale ale consultanţilor se numără întocmirea proiectelor realizate în cadrul programelor SAPARD şi Fermierul.

În afara proiectelor amintite, OJCA Cluj a mai semnat zece contracte de colaborare prin care a acordat consultanţă gratuită, de specialitate, beneficiarilor care şi-au întocmit singuri documentaţia pentru proiectele SAPARD, asistenţa continuând şi pe perioada implementării proiectului.

Sprijin practic pentru agricultori

OJCA Cluj a mai realizat în prima jumătate a anului 2007 numeroase acţiuni şi activităţi în sprijinul agricultorilor clujeni, dintre care menţionăm:

- 10 loturi demonstrative, pe o suprafaţă totală de 12,10 ha, din care: 5 loturi cu hibrizi de porumb pentru boabe, 4 loturi pentru porumb siloz, 1 lot de legume;

- 4 participări la târguri, expoziţii şi concursuri cu tematică agricolă, din care subliniem organizarea unui stand propriu în cadrul Târgului AGRARIA 2007;

- 14 participări la seminarii, conferinţe, mese rotunde şi dezbateri pe diferite teme;

- organizarea de vizite în ferme-pilot şi la alte obiective de interes pentru producătorii agricoli;

- realizarea unui număr de 265 instruiri cu producătorii agricoli, la care au participat cca 11.500 de agricultori clujeni;

- participarea în calitate de parteneri în 2 proiecte, finanţate din programul pentru Sprijinirea Serviciilor în Agricultură – Schema Competitivă de Granturi a Băncii Mondiale;

- depunerea unui proiect pentru introducerea unor soiuri şi tehnologii noi de cultivare a legumelor în câmp, spaţii protejate şi îmbunătăţirea marketingului acestor produse, în parteneriat cu Universitatea Geel (Belgia) şi USAMV Cluj-Napoca. Proiectul va fi finanţat de guvernul flamand şi se va derula pe o perioadă de 3 ani;

Pregătirea profesională

OJCA Cluj este autorizat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) pentru organizarea de cursuri de calificare destinate producătorilor agricoli pentru două meserii: apicultor şi lucrător în creşterea animalelor, iar în acest moment sunt în proces de acreditare încă două meserii, şi anume: peisagist-floricultor şi lucrător în cultura plantelor. Anul acesta, OJCA Cluj mai doreşte să acrediteze şi meseriile: legumicultor şi lucrător în gospodăria agroturistică.

În anul 2007, OJCA Cluj a organizat un număr de cinci cursuri de calificare: patru în meseria de lucrător în creşterea animalelor şi unul pentru meseria de apicultor, absolvite de 132 participanţi. Au mai fost programate 13 cursuri de calificare, din care 10 cursuri în meseria de lucrător în creşterea animalelor şi câte unul pentru meseriile apicultor, peisagist-floricultor şi lucrător în cultura plantelor.

Dintre activităţile planificate până la finele anului 2007, alături de cele 13 cursuri de calificare a producătorilor agricoli, OJCA Cluj va mai realiza:

- întâlniri cu producătorii agricoli în vederea informării acestora în legătură cu sprijinul guvernamental pentru sectorul vegetal şi zootehnie în anul 2007, instruiri pentru diseminarea condiţiilor de accesare a finanţării din fonduri structurale în cadrul PNDR;
- vizite pe loturile demonstrative, organizate cu prilejul recoltării şi demonstraţii practice privind însilozarea porumbului;
- participarea la manifestările organizate cu prilejul Festivalului agrar Turda Fest - ediţia a III -a;
- popularizarea tuturor noutăţilor din agricultură prin intermediul mass-media şi prin editarea lunară a unui Buletin informativ; acordarea de consultanţă la cererea producătorilor.

Ing. Mihai ARSENE, director executiv-adjunct
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 659֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI