Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Bani pentru infrastructură

Noi norme privind absorbţia  fondurilor SAPARD

Beneficiarii submăsurilor de infrastructură rurală din cadrul programului SAPARD vor putea solicita bani de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii rurale derulate în cadrul proiectelor SAPARD. După efectuarea ultimei plăţi de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, beneficiarii vor restitui MADR, integral, sumele primite.

În acest scop, începând din luna septembrie, instituţiile implicate vor aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unui set de măsuri financiare pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin programul SAPARD pentru submăsurile de infrastructură rurală incluse în Măsura 2.1 – Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi Măsura 3.5 – Silvicultura.

Cine sunt beneficiarii

Vor putea beneficia de aceste sume Consiliile locale sau Asociaţiile de consilii locale, prevăzute în Anexa OG nr. 31/2007.

Sumele solicitate pentru efectuarea lucrărilor de infrastructură vor fi primite, de către beneficiari, conform contractului de finanţare semnat în cadrul programului SAPARD. În acest sens, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va deschide un cont destinat asigurării resurselor financiare necesare efectuării plăţii aferente primei tranşe de plată depusă după intrarea în vigoare a OG nr. 31/2007, pentru investiţiile în infrastructură rurală derulate în cadrul programului SAPARD.

Regulile şi modul în care MADR alocă sumele solicitate de către beneficiari sunt stabilite printr-un acord scris denumit convenţie.

Beneficiarii vor depune convenţiile în trei exemplare originale la Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală (DGDR) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Convenţiile vor avea anexate fişele de avizare a achiziţiilor publice şi declaraţia de eşalonare a plăţilor, ambele avizate de APDRP, şi o copie care să certifice faptul că beneficiarul şi-a deschis un cont distinct la Trezoreria de care aparţine.

Termenele-limită

Data limită până la care pot fi semnate convenţiile este 11 octombrie 2007.
În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea lor, convenţiile vor fi verificate şi semnate de MADR.

După ce aceste convenţii au fost semnate, Consiliile sau Asociaţiile de consilii locale pot depune la APDRP cereri de plată conforme. După ce acestea sunt depuse până la 15 octombrie 2007, se poate solicita o sumă echivalentă cu cea înscrisă în cererea de plată depusă la agenţie, dar nu mai mult de 33% din valoarea eligibilă a proiectului fiecărui beneficiar, valoare prevăzută în Anexa Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007.
 
În cazul în care cererea de plată conformă va fi depusă la APDRP până la data de 30 aprilie 2008 (termenul-limită), beneficiarul nu poate solicita mai mult de 20% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare semnat cu APDRP, valoare menţionată în Anexa OG 31/2007. În această anexă sunt enumeraţi beneficiarii care au proiecte în derulare la APDRP, cât şi valorile eligibile ale proiectelor acestora, la care se aplică procentul menţionat.

Beneficiarii vor completa un formular numit Solicitare de plată care va fi avizat de Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din cadrul APDRP de care aparţine fiecare beneficiar în parte.

Consiliile locale sau Asociaţiile de Consilii locale vor depune apoi acel formular la MADR, urmând ca în 5 zile lucrătoare să li se vireze în cont suma solicitată.
Normele metodologice de aplicare a OG nr. 31/2007 au fost aprobate prin Ordinul nr. 700, din 22 august 2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 614, din 5 septembrie 2007. De asemenea, acestei Ordonanţe i-au fost aduse câteva rectificări publicate în Monitorul Oficial al României nr. 616, din 6 septembrie 2007.

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 629֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI