Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic

OUG nr. 75, din 28 iunie 2007, privind exceptarea de la plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din OUG nr. 96/1998, vizând reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic.
(MO al României, Partea I, nr. 443, din 29 iunie 2007)

Ordinul nr. 539, din 27 iunie 2007, privind modificarea art. 24 din secţiunea 2 şi a art. 32 din secţiunea 4 ale Cap. II „Îmbunătăţirea calităţii produselor de origine animală“ din Anexa L la Ordinul MAPDR nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice vizând modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.
(MO al României, Partea I, nr. 443, din 29 iunie 2007)

Ordinul nr. 514, din 19 iunie 2007, privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale.
(MO al României, Partea I, nr. 451, din 4 iulie 2007)

Ordinul nr. 543, din 22 iunie 2007, privind completarea Anexei la Ordinul MAPDR nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi.
(MO al României, Partea I, nr. 453, din 4 iulie 2007)

Legea nr. 217, din 2 iulie 2007, pentru stabilirea criteriilor de bază ale taxelor şi tarifelor aferente elaborării analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în Cartea funciară a terenurilor agricole.
(MO al României, Partea I, nr. 454, din 5 iulie 2007)

- Prezentarea în rubrica alăturată -
Ordinul nr. 144, din 21 iunie 2007, privind modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 301/2006, în vederea aprobării Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vizând procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directă a produselor primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor.
(MO al României, Partea I, nr. 460, din 9 iulie 2007)

Hotărârea Guvernului, nr. 563, din 6 iunie 2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.
(MO al României, Partea I, nr. 468, din 12 iulie 2007)

Legea nr. 229, din 4 iulie 2007, pentru aprobarea OUG nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare.
(MO al României, Partea I, nr. 471, din 12 iulie 2007)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.17, 1-15 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 593֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI