Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

În Ţara Făgăraşului, o şcoală agricolă de mare fală

De fiecare dată când merg în direcţia Sibiu–Cluj, spre obârşie, nu pot să nu mă abat, la ieşirea din Făgăraş, pe DN1, pentru a călca pragul unei şcoli de care „te îndrăgosteşti la prima vedere“, folosind cuvintele unui vizitator de vază  - Grupul Şcolar Agricol Făgăraş.

O primă surpriză este întinderea şcolii pe 7 ha de pământ. Clădirile puse la punct parcă sunt bijuterii, îngrijite şi în exterior, dar şi în interior. Ce impresionează în mod deosebit sunt ordinea, disciplina, dar şi colectivul acestei şcoli prin dăruirea, profesionalismul de care dă dovadă.

De ani buni, în fruntea colectivului se află un bun profesionist şi manager, exigent dar apropiat de oameni. Este vorba de directorul şcolii, prof. Traian Duţă.

În decursul anilor, şcoala a cunoscut o continuă dezvoltare şi modernizare, de la Şcoala profesională de mecanici agricoli, înfiinţată în anul 1962, la Liceul agroindustrial în 1974 şi Grup şcolar în 1990.

Aici se pregătesc pentru viaţă peste 1.100 de elevi, care beneficiază de o instruire desăvârşită din partea celor 70 de cadre didactice. Evoluţia spectaculoasă constă în calitatea serviciilor de formare pe care şcoala le oferă în prezent.

Nu întâmplator, în planul de acţiune al şcolii misiunea asumată este cea de „şcoală a comunităţii urbane şi rurale din Ţara Făgăraşului, pentru acoperirea priorităţilor de dezvoltare economico-socială a zonei conform cu tradiţiile şi necesităţile locale“.

M-am convins că există o recunoaştere calităţii învăţământului din această şcoală la toate nivelele. Prin premiile obţinute la Olimpiadele interdisciplinare sau concursurile pe meserii, organizatoare a două evenimente în 1995 şi 2004 la nivelul ţării, şcoala se bucură de prestigiu naţional şi chiar internaţional dacă ne referim la parteneriatele cu şcoli similare din Italia, Olanda, Franţa sau participarea la proiecte educaţionale (Leonardo, Comenius, Phare) finanţate de Uniunea Europeană

Formarea profesională

Ea se realizează atât la nivel iniţial prin liceu tehnologic (cursuri de zi, seral, cu frecvenţă redusă), şcoala de arte şi meserii (cursuri de zi şi seral), cursuri de conversie şi reconversie pentru adulţi, prin şcoala postliceală.

La liceu de zi, există pentru fiecare an de studiu 3-4 clase, fie în profilul servicii (specializarea turism sau economic) ori în profilul resurse naturale şi protecţia mediului (specializarea analiza produselor alimentare sau ecologie), la care se adaugă clasele de liceu prin ruta progresivă (după absolvirea şcolii de arte şi meserii şi anul de completare) pentru specializările mecanic sau industrie alimentară.

Şi oferta pentru şcoala de arte şi meserii este la fel de bogată şi corespunde nevoilor pieţei forţei de muncă zonale: mecanic agricol şi forestier, horticultor, lucrător în agroturism montan, mecanic auto, vânzător, patiser-brutar, operator în industria cărnii, laptelui. Se observă că oferta şcolară este deosebit de bogată, axată pe domeniile agricol, servicii, industrie alimentară, perpetuând astfel tradiţia şcolii.

Există o ofertă bună şi pentru şcoala postliceală prin specializări ca: tehnician în activităţi de agroturism montan, tehnician cadastru funciar-topograf, asistent de gestiune.

Venind în sprijinul comunităţtii şi nevoilor de formare, începând cu 2006 s-au obţinut licenţele pentru formarea adulţilor în meseriile lucrător în cultura plantelor, respectiv lucrător în creşterea animalelor.

O noutate este şi aceea că în şcoală funcţionează şi este autorizată o şcoală de şoferi care poate oferi permisele de conducere categoriile B, C, CE, TR.

Toate acestea fac ca Grupul Şcolar Agricol „av. dr. Ioan Senchea“ să devină din ce în ce mai atractiv pentru tinerii şi adulţii Ţării Făgăraşului, constituind un exemplu de dezvoltare a şcolilor agricole pliată pe nevoile comunităţii.
Merită numai felicitări!

Dr. Ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 1533֩ Comentarii

 

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI