Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Hotărârea Guvernului nr. 760, din 11 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei de lapte, aprobată prin HG nr. 852/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 492, din 23 iulie 2007)

Se ştie că modificările şi completările aduse unor acte normative, cum sunt şi cele de faţă, au drept scop, de regulă, îmbunătăţirea lor sub aspectul clarităţii şi definirii unor termeni din conţinut, precum şi al lărgirii sferei de aplicabilitate şi înăspririi măsurilor sancţionatorii.
Aşa se explică şi faptul că o serie de articole din acest act normativ au suferit astfel de modificări şi completări.

De pildă, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), lit. b – modificat –, beneficiază de acordarea unei cote individuale de lapte pentru livrări şi vânzări directe şi producătorii care încep activitatea de creştere a vacilor de lapte şi de obţinere a producţiei de lapte, ulterior acordării cotelor individuale de lapte pentru perioada de referinţă.

Mai beneficiază de alocarea unei cote individuale de lapte producătorii care şi-au extins exploataţiile sau au înfiinţat noi exploataţii şi au depus solicitarea până la începerea primului an de cotă (art. 7, alin. (2), lit. e).

Producătorii care deţin cotă individuală de lapte pentru vânzări directe trebuie să se ştie că, după încheierea anului de cotă, au obligaţia de a transmite, înainte de 15 mai, la biroul judeţean DACL, informaţii privind cantitatea de lapte şi produse lactate vândute direct (art. 6 alin. (1)).

E bine de ştiut că, în cazul acelui producător care, în timpul anului de cotă, nu a comercializat cel puţin 70% din cota sa individuală de referinţă disponibilă, aceasta se diminuează cu cantitatea neutilizată ce rezultă din declaraţia anuală, conform procedurii DACL, cu excepţia situaţiei în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de forţă majoră sau împrejurări temeinic justificate, care afectează temporar capacitatea de producţie a producătorului şi sunt acceptate de DACL (art. 13 alin. (1)).

Atenţie, producători! „Cota individuală de referinţă achiziţionată prin transfer permanent nu mai poate face obiectul unui alt transfer permanent pe parcursul aceluiaşi an de cotă“ (art. 14 alin. (7)).

În cazul acestui transfer permanent, 30% din cantitatea cotei individuale de referinţă transferată revine la rezerva naţională (art. 15 alin. (1)). Acest transfer permis pentru o cantitate minimă la 1.000 kg, cu excepţia cazului în care cota individuală este mai mică de 1.000 kg (art. 15 alin. (3)).

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.19, 1-15 OCTOMBRIE 2007

Vizualizari: 632֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI