Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Renta viageră, încă o necunoscută

Cei care au venit în luna decembrie 2006 la Biroul Judeţean de Rentă Viageră Iaşi au avut neplăcuta surpriză să constate că amintita instituţie este închisă, ba mai mult, nu a putut sta la dispoziţia doritorilor nici pe parcursul lunii ianuarie.

Pentru a afla cauza, ne-am adresat doamnei Maria Luisa Arsene, şefa biroului, care ne-a spus că tot ce au lucrat până atunci a fost introdus pe Internet ori timpul pe care l-au avut la dispoziţie nu le-a permis să încheie această acţiune mai devreme de sfârşitul lunii ianuarie.
Şi măcar de-ar fi fost multe dosare. Doar vreo trei sute, ceea ce este relativ puţin.

Interlocutoarea mea zice că cei mai mulţi dintre cei care ar putea beneficia de renta viageră nu ştiu despre ce este vorba sau, dacă au auzit, cred că dacă vor merge la birou îşi vor pierde pământul. Ori se ştie că înstrăinarea terenului se face numai de proprietar în condiţii de absolută legalitate şi atunci legea prevede, de asemenea, alocarea rentei funciare. Mai sunt şi situaţii care ţin de moştenire şi, în acest caz, trebuie făcută dovada proprietăţii, dacă numele solicitantului nu apare pe actul de proprietate.

La toate acestea se adaugă o serie de nereguli legate de dosarul cu care vin cei care au dreptul la rentă viageră. Cele mai frecvente nereguli apar din cauza celor care înregistrează contractele de arendă. Ori acest act trebuie înregistrat conform Legii nr. 16, la Consiliul local, în termen de 15 zile de la data încheierii lui, ceea ce nu se prea întâmplă. Mai există situaţia când în contract părţile vorbesc evaziv despre obiectul acestuia. Ori legea cere să se arate cu precizie unde este terenul, suprafaţa exactă şi durata contractului.

Dosarul cu care se merge la Biroul Judeţean de Rentă Viageră trebuie să cuprindă actele în original însoţite de două copii xerox:

• buletinul de identitate;
• procura, dacă reprezintă pe cineva;
• titlul de proprietate sau certificatul de moştenitor ori actul de partaj;
• în cazul în care persoana respectivă are o hotărâre judecătorească, aceasta trebuie investită cu o formulă definitivă şi irevocabilă;
• în cazul înstrăinării pământului, contractul de vânzare-cumpărare trebuie însoţit de un extras din cartea funciară pentru a se face dovada că s-a intabulat dreptul de proprietate pe numele cumpărătorului.

În cazul arendării pământului, cel care arendează primeşte, pe lângă ceea ce a convenit cu arendaşul, aşa cum e stabilit prin contract, şi 50 de euro, pe an, la hectar de la bugetul de stat. Cei care înstrăinează terenul în condiţiile legii primesc până la sfârşitul vieţii, anual, 100 de euro pe hectar.

Pot primi rentă viageră numai persoanele care au peste 62 de ani. Ele trebuie să facă dovada arendării sau înstrăinării pământului şi, conform legii, îşi pot lăsa în proprietate sau în folosinţă doar 0,5 ha.

Stelian Ciocoiu
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.3, 1-15 FEBRUARIE 2007

Vizualizari: 731֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI