Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic

Ordinul nr. 129, din 23 mai 2007, pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile Comerţului intracomunitar cu animale vii şi produse de origine animală.
(MO al României, Partea I, nr. 538, din 8 august 2007)

Pentru început, trebuie să ştim că acest ordin cu caracter normativ emis de către preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transpune Directiva Consiliului nr. 90/425/CEE privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse, în vederea realizării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 224, din 18 august 1990, pag. 29, aşa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/33/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 315, din 19 noiembrie 2002, pag. 14.

La data intrării lui în vigoare (publicarea în MO al României, Partea I) a fost abrogat Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, nr. 580/2002, cu acelaşi obiect de reglementare, publicat în MO al României, Partea I, nr. 250, din 11 aprilie 2003.

Norma din 23 mai 2007, aprobată prin acest ordin, defineşte la art. 2 termenii de:

• control sanitar-veterinar, ca fiind orice control fizic şi/sau procedură administrativă care se aplică animalelor sau produselor de origine animală, la care se face referire în art. 1 şi care sunt destinate protecţiei directe sau indirecte a sănătăţii publice ori a animalelor;
• control zootehnic, ca fiind orice control fizic şi/sau procedură administrativă care se aplică animalelor la care se face referire în actele normative menţionate la cap. II din Anexa nr. 1 şi care sunt destinate, direct sau indirect, ameliorării raselor.

Cele 4 capitole pe care le conţine norma în cauză se referă la:

• controalele la origine;
• controalele la destinaţie;
• prevederile comune;
• prevederile tranzitorii.

Anexele 1-3 ce fac parte integrantă din normă se referă la:

• legislaţia veterinară;
• legislaţia zootehnică;
• animale şi produse de origine animală, care nu fac obiectul armonizării, dar sunt supuse comercializării şi fac obiectul controalelor prevăzute în această normă;
• lista bolilor sau a bolilor epizootice care fac obiectul măsurilor de urgenţă obligatorii cu restricţii teritoriale, la nivel de state membre, regiuni sau zone.

Atenţie! Norma nu se aplică controalelor veterinare pentru mişcarea animalelor de companie însoţite de şi sub responsabilitatea unei persoane fizice, între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, atunci când aceste mişcări nu sunt destinate unei tranzacţii comerciale (art. 1 (3)).

Recomandăm celor interesaţi studierea Normei în integralitatea sa. Merită!

Consilier juridic Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR18, 16-30 SEPTEMBRIE 2007

Vizualizari: 602֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI