Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Breviar juridic

Hotărârea Guvernului nr. 175, din 20 februarie 2007, privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011.
(MO al României, Partea I, nr. 140, din 26 februarie 2007)

Important de reţinut din acest act normativ este textul art. 2, potrivit căruia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc normele de completare a registrului agricol.

Ordinul nr. 38, din 20 februarie 2007, privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea cerinţelor care vizează sănătatea animalelor şi certificarea veterinară, pentru importul în Comunitatea Europeană al embrionilor de bovine.
(MO al României, Partea I, nr. 156, din 5 martie 2007)

Ordinul nr. 41, din 21 februarie 2007, privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care vizează condiţiile de sănătate a animalelor şi reglementează punerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 82/2006.
(MO al României, Partea I, nr. 155, din 5 martie 2007)

Ordinul nr. 43, din 22 februarie 2007, privind modificarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care vizează condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe.
(MO al României, Partea I, nr. 155 din 5 martie 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 189, din 20 februarie 2007, pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti, la 30 oct. 2006 şi 10 noiembrie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi BIRD, privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000.
(MO al României, Partea I, nr. 163, din 7 martie 2007)

Hotărârea Guvernului nr. 214, din 28 noiembrie 2007, privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din HG nr. 1853/2005, privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii pentru anul 2006 producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol.
(MO al României, Partea I, nr. 163, din 7 martie 2007)

Ordinul nr. 193, din 8 martie 2007, privind modificarea Anexei „F“ la Ordinul MAPDR nr. 850/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice care vizează modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate.
(MO al României, Partea I, nr. 170, din 12 martie 2007)
– Prezentarea în rubrica alăturată.

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.8, 16-30 APRILIE 2007

Vizualizari: 613֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI