Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Uniunea Europeană, în date şi cifre

Politica Agricolă Comună

Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă 46,7% din bugetul Uniunii Europene. PAC combină plăţile directe, acordate fermierilor pentru culturile şi terenurile ce vor fi cultivate, cu mecanismul preţurilor suport, inclusiv preţuri minim garantate, tarife de import şi cote aplicate anumitor produse din afara Uniunii. Reformele PAC sunt un subiect de actualitate şi au ca scop reducerea controalelor la import şi transferarea subvenţiilor pe unitatea de suprafaţă, proces care a început în anul 2004 şi care va continua până în 2012.

Până în 2013, cheltuielile aferente Politicii Agricole Comunitare trebuie să ajungă la 32%, urmând o descreştere în termeni reali în perioada curentă. Scopul principal al Politicii Agricole Comunitare este acela de a conferi fermierilor un standard rezonabil de viaţă, iar consumatorilor produse de calitate. În plus, PAC acordă o atenţie deosebită prezervării spaţiului rural. Practic, Politica Agricolă Comună este un sistem integrat de măsuri care combină menţinerea nivelului preţurilor la nivelul Uniunii Europene cu subvenţionarea producţiei.
La baza acesteia stau mai multe mecanisme:

– menţinerea unui nivel al importurilor pentru anumite produse importate din UE;
– menţinerea cotelor la import pentru restricţionarea importului anumitor produse;
– menţinerea preţurilor de intervenţie;
– acordarea plăţilor directe către fermieri;
– introducerea cotelor de producţie pentru prevenirea supraproducţiilor.

În ultimul timp se vorbeşte tot mai mult despre reforma CAP prin schimbarea sistemului de subvenţionare, lucru care trebuie definitivat până în 2011. Noul sistem va oferi guvernelor statelor membre libertatea de a decide cum vor fi introduse schemele de subvenţionare. În prezent, domeniile care vizează reforma în agricultura UE sunt: scăderea preţurilor produselor agricole, asigurarea calităţii şi securităţii alimentare şi garantarea stabilităţii veniturilor fermierilor. Alte obiective se referă la protejarea mediului, bunăstarea animalelor şi găsirea de activităţi alternative aducătoare de profit fermierilor. Unele dintre acestea intră în responsabilitatea statelor membre.

Lărgirea Uniunii Europene din 2004 a dus la creşterea numărului de fermieri de la 7 la 11 milioane, creşterea suprafeţelor de teren cu 30% şi creşterea producţiilor agricole cu 10-20%. Noile state intrate în Uniune au beneficiat imediat de măsurile preţurilor suport şi, în acelaşi timp, au avut imediat acces la fondurile de dezvoltare rurală, cu un buget alocat de 5 miliarde euro. Pentru finanţarea plăţilor către noii membri, în prima fază s-au redus subvenţiile către statele cu vechime mai mare în Uniune cu aproximativ 5%. Odată cu aderarea României şi Bulgariei în 2007, aceste reduceri s-au mărit la 8%. În următoarea ediţie vă vom prezenta date referitoare la Pilonul Comunitar – primul pilon al politicii Uniunii Europene.

Verificaţi-vă cunoştinţele!

Răspunsul corect la întrebarea din numărul anterior este b – 3.
G8 este un forum format din guvernele a 8 naţiuni din emisfera nordică. Uniunea Europeană face parte din G8?
a. Nu   b. Da   c. A făcut parte din G8 până în 2006
d. Urmează să fie primită în G8 în 2012
Răspunsul corect... în numărul viitor al revistei Lumea Satului. Succes!

Aurora DUMITRESCU
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 4, 16-28 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 624֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI