Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Uniunea Europeană, în date şi cifre

Conceptul de piaţă unică

Două dintre obiectivele Comunităţii Economice Europene au fost dezvoltarea unei pieţe comune, redenumită apoi piaţă unică, şi uniunea vamală între statele membre. Piaţa Unică implică circulaţia liberă a bunurilor, capitalurilor, persoanelor şi serviciilor în interiorul Uniunii Europene, iar Uniunea Vamală implică aplicarea unui tarif extern comun pentru produsele care intră pe piaţă.

Libera circulaţie a bunurilor prevede că, odată ce produsele sunt admise pe piaţă, ele nu mai sunt supuse serviciilor vamale, taxelor discriminatorii sau taxelor de import, atât timp cât circulă doar în interiorul UE. Statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene – Islanda, Norvegia, Liechtenstein şi Elveţia – participă şi ele pe piaţa unică, dar nu şi în uniunea vamală.

Libera circulaţie a capitalurilor permite mişcarea investiţiilor, cum ar fi achiziţionarea de proprietăţi şi cumpărarea de acţiuni pe teritoriul altor ţări. Libera circulaţie a capitalurilor este unică datorită faptului că ea este garantată egal şi ţărilor non-membre UE.

Libera circulaţie a persoanelor se referă la faptul că cetăţenii se pot mişca liber în toate statele membre şi pot alege să locuiască, să muncească, să studieze sau să se pensioneze într-o altă ţară. Acest lucru necesită mai puţine formalităţi administrative şi recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în alte state.

Libera mişcare a serviciilor permite persoanelor care lucrează pe cont propriu să circule în statele membre pentru a-şi oferi serviciile, pe baze temporare sau permanente. Datorită faptului că aceste servicii contribuie la Produsul Intern Brut al fiecărui stat membru în proporţie de 60-70%, legislaţia în acest domeniu nu este aşa dezvoltată ca în celelalte domenii. Acest inconvenient a fost sesizat recent printr-un document intitulat „Directiva serviciilor pe piaţa internă“, prin care se urmăreşte liberalizarea provizioanelor de servicii la trecerea frontierelor.

Toate cele patru libertăţi pe care se bazează piaţa unică europeană reprezintă un set de măsuri menite să liberalizeze circulaţia factorilor economici, cu scopul de a contribui la dezvoltarea prosperităţii statelor membre şi a cetăţenilor acestora. Începând cu 2007, Comisia Europeană a început demersurile pentru includerea celei de-a cincea libertăţi a pieţei unice – libera circulaţie a cunoştinţelor.

Uniunea Europeană este şi o Uniune Vamală. Acest lucru se transpune în faptul că statele membre au renunţat la barierele vamale şi au adoptat o politică vamală comună. Scopul este „de a asigura condiţii concurenţiale normale şi de a pune capăt restricţiilor de natură fiscală capabile să împiedice libera circulaţie a bunurilor pe Piaţa Comună“.
În următoarea ediţie, vă vom prezenta date referitoare la Politica Agricolă Comunitară.

Verificaţi-vă cunoştinţele!

Răspunsul corect la întrebarea din numărul anterior este d – 2007.
Pe câţi piloni (arii de responsabilitate) se bazează politica Uniunii Europene?
a. 1      b. 3      c. 2      d. niciunul

Răspunsul corect... în numărul viitor al revistei Lumea Satului. Succes!

Glosar de termeni

NATURA 2000

Este o reţea ecologică care include ariile naturale protejate la nivelul Uniunii Europene şi este formată din două segmente: Arii de Protecţie Specială (SPA) - Directiva Păsări şi Situri de Importanţă Comunitară (SCI) - Directiva Habitate. În cadrul Natura 2000, fiecare stat membru este obligat să completeze o listă cu potenţialele zone în care se regăsesc habitatele şi speciile din cele două directive ale UE. Lista siturilor incluse în reţeaua Natura 2000 a fost transmisă de România Comisiei Europene, care trebuie să o aprobe până în 2010. Siturile de Importanţă Comunitară şi Ariile de Protecţie Specială incluse în această listă acoperă 17% din teritoriul României.

Aurora DUMITRESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.3, 1-15 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 2320֩ Comentarii

 
֠ 1.     Lucian -- (17-March-2010 )
Salut, adica daca eu aduc din Vest produse care sunt deja pe piata romaneasca, comercializate sub alt nume sau nu, pot sa le vand fara sa risc nimic ?

Răspunsurile la întrebarile dumneavoastră le puteţi găsi în revista tiparită. Abonaţi-vă acum la Lumea Satului şi veţi avea gratuit suplimentul Agro-Business. Detalii aici

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI