Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Un viitor mai sigur cu ajutorul asigurărilor de viaţă

Câţi bani voi avea peste 20-25 de ani? Îmi vor ajunge banii pentru a-mi putea trimite copilul la facultate? Ce se va întâmpla cu familia mea dacă eu nu voi mai fi sau nu voi mai putea munci? Îmi vor fi suficienţi banii din pensie?

Toate acestea sunt întrebări fireşti în mintea oricăruia care se gândeşte la siguranţa sa materială sau a familiei sale. Şi totuşi, nu sunt întrebări fără răspuns sau cu o soluţie îndepărtată - cea mai la îndemână este o asigurare de viaţă.

La un oarecare moment în viaţă, fiecare dintre noi s-a lovit de noţiunea de asigurare. Totuşi, asigurările, în general, şi cele de viaţă, în special, au fost privite cu scepticism de către români, pentru că în perioada comunistă exista doar o singură societate de asigurare (ADAS).

În prezent, lucrurile stau, totuşi, diferit. Pe piaţă au apărut o multitudine de companii, româneşti sau străine, care pun la dispoziţia clienţilor oferte de produse foarte variate, astfel încât aceştia să îşi poată proteja cât mai bine viaţa sau patrimoniul. De asemenea, în cazul producerii riscului, serviciile oferite sunt mult mai sigure şi mai complexe. Cu toate că numărul asigurărilor din ţara noastră este destul de mic în comparaţie cu alte ţări ale Uniunii Europene, dezvoltarea acestora este vizibilă de la un an la altul.

Cel mai mare succes l-au avut poliţele de tip CASCO, care este o asigurare facultativă pentru maşină, urmate de asigurările de locuinţe, într-o proporţie mai mică. Oamenii încep să înţeleagă că, de fapt, este bine să se asigure şi că există avantaje ale unei poliţe de asigurare. În principal, realizează cât de important este să poată beneficia de un sprijin financiar important atât ei sau copiii lor într-un moment dificil, precum un accident soldat cu invaliditate permanentă sau un deces.

Motivele pentru care se cumpără astfel de poliţe sunt diferite, dar baza contractului o reprezintă evaluarea acestora în bani. O analiză detaliată şi corectă a motivelor pentru care se încheie o asigurare de viaţă va face mai simplă alegerea unei poliţe. Pe de altă parte, contractul de asigurare - termeni şi condiţii, riscuri acoperite şi excluse - trebuie înţelese pe deplin înainte de semnare. Mulţi dintre cei care cumpără asigurări de viaţă o fac din dorinţa de a evita mai târziu efectele unor evenimente neplăcute pe care le-au trăit deja. Care sunt principalele tipuri de asigurări de viaţă?

Asigurarea de tip „CASCO uman“

Cea mai simplă formă de asigurare de viaţă este reprezentată de o poliţă împotriva decesului şi a invalidităţii permanente sau „CASCO uman“. Contra unei prime de asigurare plătită periodic (lunar, trimestrial), persoana asigurată sau beneficiarii poliţei vor primi o anumită sumă de bani numai în cazul în care se produce riscul asigurat. Ca şi cost al primei de asigurare, acest tip de poliţă este cel mai puţin costisitor. În acelaşi timp, protecţia oferită este minimă.

Asigurarea de viaţă cu acumulare de capital

Următorul tip de poliţă este poliţa de asigurare cu acumulare de capital, care, de altfel, este cel mai bine vândut dintre produsele oferite de companiile de asigurări de viaţă. Ce înseamnă de fapt această poliţă? Diferenţa dintre ea şi cea prezentată anterior este faptul că, pe lângă riscurile de bază (invaliditate permanentă şi deces), aceasta are şi o componentă de acumulare de capital. Cu alte cuvinte, oferă şi varianta de economisire a banilor pe termen lung (10 - 20 de ani), contra unei prime de asigurare mai mari decât cea de la produsul simplu de protecţie.

Vom exemplifica în continuare câteva dintre condiţiile şi clauzele ce pot fi ataşate acestei poliţe, cu menţiunea că acestea pot varia în funcţie de compania de asigurări:

a) în caz de deces în urma unei îmbolnăviri a persoanei asigurate, începând cu al doilea an de asigurare, compania plăteşte întreaga sumă asigurată, la care se adaugă câştigurile acumulate până în acel moment; în caz de deces în urma unei boli infecţioase sau a unui accident, suma asigurată va fi plătită din primul an;
b) dacă accidentul cauzează o diminuare de durată a capacităţii fizice sau intelectuale a persoanei asigurate, societatea achită partea din suma asigurată corespunzător gradului de invaliditate stabilit;
c) în caz de invaliditate permanentă, compania va suporta plata primelor de asigurare rămase din contract, până la maturitatea acestuia, păstrându-se suma asigurată;
d) se plăteşte o indemnizaţie zilnică de spitalizare pentru fiecare zi calendaristică în care persoana asigurată este internată în spital;
e) dacă în urma accidentului suprafaţa corpului este vătămată astfel încât aspectul exterior al acestuia este lezat în mod definitiv, după vindecare, compania va suporta costurile operaţiilor estetice sau de reconstrucţie necesare;
f) pe parcursul derulării contractului, suma asigurată poate fi majorată sau micşorată, odată cu modificarea primelor de asigurare;

Asigurarea de viaţă cu componentă investiţională

Un alt tip de poliţă este asigurarea de viaţa cu componentă investiţională sau Unit -Linked. Aceasta este asemănătoare celei cu acumulare de capital, cu diferenţa că suma de bani ce poate fi încasată la finalul derulării contractului nu este garantată şi poate fi mai mare sau chiar mai mică decât suma estimată iniţial. Motivul pentru care pot apărea aceste diferenţe este faptul că o parte din sumele depuse sunt plasate în instrumente financiare mobiliare (acţiuni la bursa de valori), care, în timp, se pot aprecia sau se pot deprecia. Totuşi, în general, rezultatul unei astfel de poliţe este unul pozitiv, deoarece, pe termen lung (10 – 20 de ani), investiţiile au efecte favorabile. Foarte important este faptul că o astfel de poliţă este în primul rând un produs de asigurare şi, apoi, unul de investiţii.

Asigurarea de tip dotă

Nu în ultimul rând, există asigurările de tip dotă, care funcţionează ca o poliţă de asigurare cu acumulare de capital, în care cel asigurat este cel care încheie contractul şi plăteşte primele, iar beneficiar este un copil care se doreşte a fi protejat din punct de vedere financiar într-un moment important din viaţa sa (majorat, admitere la facultate).

Beneficiarul poate primi suma de bani în contract numai la vârsta stabilită, sub forma unor rente. Astfel, şi în ţara noastră se implementează aceleaşi concepte ca şi în ţările dezvoltate, unde asigurarea de viaţă este privită ca o componentă esenţială a planului financiar pe termen lung al oricărei persoane.

Pagini realizate cu sprijinul www.1asig.ro
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 4, 16-28 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 652֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI