Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Strigătul de durere al crescătorilor de animale

El vine din partea Asociaţiei Crescătorilor de Taurine „Runc“ – Moldoviţa, judeţul Suceava, şi se doreşte a fi nu numai auzit, ci mai ales înţeles de cei care au obligaţia să asigure dezvoltarea normală a unui sector vital pentru securitatea alimentară a naţiunii. Petiţia a fost trimisă premierului Emil Boc, Comisiilor agricole ale Parlamentului şi autorităţilor locale, ea cuprinzând un număr impresionant de doleanţe. Având credinţa că mesajul lor îşi va găsi ecoul aşteptat de crescătorii de taurine din zona Moldoviţei, noi ne vom resemna să dăm publicităţii doar principalele probleme supuse atenţiei de către autorii petiţiei.

Scăderea dramatică a efectivelor

Numărul animalelor, cu deosebire al taurinelor şi ovinelor, a scăzut dramatic în ultimii 20 de ani, în pofida faptului că în zonă există cele mai întinse suprafeţe de fâneţe şi păşuni naturale. Cauzele sunt şi de ordin social, dar mai ales economic. În condiţiile unei pieţe distorsionate din toate punctele de vedere şi lipsei unui sprijin financiar din partea statului, crescătorii de animale au în faţă spectrul falimentului.

Care ar fi principalele doleanţe

Constrângerile sunt pe cât de numeroase, pe atât de dureroase. Pentru înlăturarea lor ei solicită:

• Iniţierea în regim de urgenţă a demersurilor necesare, astfel încât la Măsura 121 – Modernizarea fermelor agricole fermierii din zonele de deal şi de munte să poată beneficia de fonduri europene nerambursabile.

• Se ştie că, începând cu anul 2011, fermierii nu vor mai putea preda spre procesare decât lapte conform, pentru care în prezent au primit o derogare de la Comisia Europeană. Această măsură ar conduce şi la creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul construcţiilor de maşini, cu impact direct în asigurarea de noi surse la bugetul naţional şi cu consecinţe benefice în domeniul social.

Având în vedere că preţul obţinut de fermieri pentru laptele valorificat este mult sub costurile de producţie, este necesară realizarea unei conlucrări corecte între crescătorii de animale şi procesatori.

• În zona de munte să se stimuleze creşterea rasei de vaci de carne, animale care sunt uşor de întreţinut, sunt mai puţin pretenţioase la furajare şi cu costuri reduse la întreţinere.

• Restructurarea sau chiar comasarea structurilor agricole de la nivel judeţean, având în vedere că circa 90% din terenuri sunt în proprietate privată. Specialiştii disponibili să fie repartizaţi la Camerele Agricole din teritoriu, cu responsabilităţi concrete, pe localităţile cu suprafeţe de teren şi număr mare de animale.

• Pentru toate măsurile ce privesc agricultura şi dezvoltarea rurală se va impune cu necesitate simplificarea în continuare a Ghidurilor şi procedurilor pentru a fi mai accesibile fermierilor.

• Subvenţiile ce se vor acorda în continuare să fie condiţionate şi de înscrierea fermierilor sau să fie orientate cu precădere spre structurile asociative, grupuri de producători, cooperative, asociaţii profesionale.

• Nu în ultimul rând, se impune dezvoltarea celorlalte activităţi în spaţiul rural, aceasta incluzând serviciile, infrastructura, respectarea normelor de mediu, menţinerea populaţiei în mediul rural şi dezvoltarea în continuare a biodiversităţii prin refacerea tuturor ecosistemelor.

În concluzie, rugăm decidenţii politici să studieze acest set de propuneri şi, în măsura în care unele sunt valabile, să fie incluse în programul de dezvoltare a zootehniei pentru viitor, avându-se în vedere şi concluziile ce vor rezulta din recensământul general agricol şi al populaţiei, acţiuni propuse pentru anul 2011.

Alexandru Craiuţ, preşedintele al Asociaţiei Crescătorilor de Taurine „Runc“- Moldoviţa,
judeţul Suceava
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 648֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI