Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Stadiul accesării fondurilor europene

Alocarea financiară a Uniunii Europene din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), acordată României prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) în perioada 2007-2013 este de 8.022,50 mil. euro. La aceasta se adaugă contribuţia naţională de la bugetul de stat, în valoare de 1.948,29 mil. euro.

Menţionăm că primele măsuri accesibile şi aplicabile pentru agricultura românească au avut în vedere continuarea măsurilor din cadrul Programului SAPARD.

Dintre acestea, cinci măsuri vizează investiţii pentru modernizarea şi restructurarea sectoarelor agroalimentar şi forestier, dezvoltarea activităţilor non-agricole (microîntreprinderi turistice, servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală etc.), care includ şi schemele de ajutor de stat XS13 şi XS28 şi trei măsuri au ca obiectiv strategic îmbunătăţirea competitivităţii fermelor comerciale şi de semisubzistenţă şi a asociaţiilor acestora.
Bani mulţi: pentru ce?

Alocarea financiară publică pentru licitarea proiectelor aferente măsurilor lansate, pentru exerciţiul bugetar 2008, a fost de 1.837,60 mil. euro. La aceasta se adaugă şi alocările pentru măsurile din axa 2, în sumă totală de 2.355,22 mil. euro.

Este în desfăşurare sesiunea de depunere a proiectelor pentru Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale“ (15 iunie - 31 iulie 2009), în timp ce Măsura 142 – „Înfiinţarea grupurilor de producători“ are sesiune de depunere continuă.

Ce se ascunde în spatele proiectelor?

Numărul proiectelor conforme depuse la nivel naţional este de 13.346, cu o valoare publică de 5.077,55 mil. euro, iar 3.109 proiecte în valoare publică de 1.719,71 mil. euro au fost selectate pentru finanţare. Un număr de 2.756 proiecte au fost contractate în valoare publică totală de 1.520,09 mil. euro.

În prezent se află în diferite stadii de avizare şi semnare în vederea contractării un număr de 317 proiecte selectate pentru finanţare.

Au fost începute investiţiile la un număr de 922 proiecte, din care au fost finalizate 158 de proiecte (153 aferente Măsurii 121 care au vizat utilaje şi maşini agricole şi 5 din cadrul Măsurii 123 – inclusiv schemele de ajutor de stat).

(M.C.)
REVISTA LUMEA SATULUI NR.16, 16-31 AUGUST 2009

Vizualizari: 729֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI