Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Se zice că Romsilva nu este în criză economică

Anul acesta, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, cea care administrează pădurile statului, îşi va duce la bun sfârşit tot programul de împăduriri, chiar dacă Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are alocat un buget de austeritate, din cauza crizei economice cu care se confruntă România.

„Programul Regiei Naţionale a Pădurilor, aprobat pentru 2009, prevede împădurirea a 17.670 ha şi trebuie îndeplinit integral. Din întreaga suprafaţă, 7.107 ha vor fi acoperite prin regenerări naturale, iar 10.563 ha prin plantare de puieţi proveniţi din pepinierele noastre“, a declarat Gheorghe Dima, inginer la Serviciul Împăduriri din cadrul Romsilva, pentru Lumea satului.

Conform domniei sale, principalele specii folosite sunt răşinoase (brad, molid, pin etc.), foioase (fag, frasin, paltin, salcâm etc., inclusiv cele şapte varietăţi de stejar) şi specii ajutătoare, cum ar fi jugastru (arţar tătăresc), corcoduş, vişin turcesc şi altele.

Mutaţii în structura patrimoniului

Potrivit Romsilva, suprafaţa totală a fondului forestier naţional este de 6,4 milioane de hectare, din care 4,2 milioane de hectare (85,6%) se află în proprietatea publică a statului. Din întreaga suprafaţă, 6,2 milioane de hectare (4,1 milioane de hectare proprietatea statului) sunt acoperite cu păduri. Restul reprezintă căi de acces, construcţii, pepiniere etc. Suprafaţa pe cap de locuitor este de 0,27 ha.

Menţionăm că, la nivelul anului 1990, întregul fond forestier naţional se afla în proprietatea statului. Însă, în urma reconstituirii dreptului de proprietate, conform Legilor nr. 18/1991 şi nr. 1/2000, suprafaţa aflată în proprietatea statului s-a diminuat constant.

„Compoziţia pădurilor conţine răşinoase 29,9%, fag 31,5%, stejar 18%, diverse specii tari 15,7% şi diverse specii moi 4,9%. În zona montană se află păduri care ocupă 30% din teritoriu. Aici domină răşinoasele şi fagul. La deal – 37% din teritoriu – principalele specii sunt stejar şi fag, iar la câmpie – 33% din teritoriu – sunt păduri de şleauri şi de luncă“, a afirmat Dima.

Chiar dacă Romsilva îşi va realiza planul de împăduriri, criza economică va lovi cele nouă inspectorate teritoriale de regim silvic şi vânătoare (ITRSV), aflate în subordinea MAPDR. Acestea derulează proiecte de împădurire a terenurilor care aparţin comunităţilor locale. Fondurile provin de la Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică. Din păcate, proiectele au pierdut din bani, astfel încât suprafaţa împădurită anul acesta va fi redusă cu 33%.

ITRSV-urile sunt instituţii publice, finanţate exclusiv de la bugetul de stat, fiind organizate în structura MAPDR. Atribuţiile principale sunt de reprezentare a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură (MAPDR) în teritoriu.

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI NR.15, 1-15 AUGUST 2009

Vizualizari: 651֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI