Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Să învăţăm şi din ce spun elevii!

Adevărul este că avem mulţi elevi cărora le place cartea, cum s-ar spune. Unora ştiinţele exacte, altora literatura, istoria, limbile străine. Cei cu înclinaţii spre literatură îşi încearcă uneori talentul în „meserii“ la care până mai ieri noi nici nu visam.

Cu o parte dintre aceştia m-am întâlnit zilele trecute într-un fel de atelier de creaţie. Produsul lor este o splendidă revistă şcolară. Ea se numeşte Dialog şi este editată de Colegiul Tehnic Agricol „Valeriu D. Cotea“ din Focşani, judeţul Vrancea. În cuprinsul ei se găsesc „informaţii culturale şi pedagogice pentru elevi, părinţi şi cadre didactice“. Răsfoind-o, te impresionează. A fost laureată a Congresului Naţional al Revistelor Şcolare. Mi-ar trebui mult spaţiu pentru a reda, chiar pe scurt, conţinutul acestei reviste.

Odă lui Ştefan, odă înţelepţilor

Este adevărat că evenimentele sărbătorite au ridicat calitatea problematicii conţinutului: 650 de ani de la întemeierea Moldovei, 85 de ani de la înfiinţarea şcolii şi transformarea ei în Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea“.

Prezentarea grafică a revistei este realizată cu gust, fiind foarte atractivă. Pe prima copertă, pe lângă fotografii sugestive, e redat un text a lui Barbu Şt. Delavrancea din Apus de soare: „Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan cel Mare, care v-a fost baci, până la adânci bătrâneţe...  că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri în veacul veacurilor“, iar pe coperta a patra, fotografia lui M. Eminescu şi textul poeziei Doina.

Din lipsă de spaţiu aş enunţa doar câteva titluri ale unor tematici. La rubrica „Românii şi limba română în istorie“ sunt redate versuri de Teodor Balş – Căderea Sarmisegetusei, Petre Ghelmez – Laudă limbii române, Geo Dumitrescu – Inscripţie pe piatră de hotar, Al. Mateevici – Limba noastră, Leonida Lari – Cod.

În cadrul rubricii „Doina – în patrimoniul cultural al umanităţii (UNESCO)“, pe lângă comentariu sunt redate versuri de: Şt. O Iosif – Cântec Sfânt şi Doina; George Coşbuc – Doina.

La rubrica „File de istorie“ sunt redate texte legate de aniversarea a 650 de ani de la întemeierea Ţării Moldovei, despre Ştefan cel Mare – „Cel mai mare român al tuturor“, cetăţi moldoveneşti întărite de Ştefan, un comentariu despre aşa-zisa „limbă moldovenească“, declaraţia prim-ministrului Republicii Moldova în Parlamentul European că aşa cum vorbesc americanii engleza, aşa vorbesc moldovenii româna.

La rubrica „Basarabia – lacrima neamului românesc“ sunt comentarii ample în legătură cu Pactul Ribbentrop – Molotov, acest protocol adiţional secret. De asemenea, sunt redate comentarii legate de evenimentele din decembrie 1989.

Evocarea marilor personalităţi

Un spaţiu aparte este rezervat la rubrica „Mari scriitori români în conştiinţa neamului“ – aniver­sărilor lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Veronica Micle, dar şi comentariilor scrise de Tudor Arghezi şi George Călinescu. Sunt redate poeziile Odă de M. Eminescu şi Lui de Veronica Micle.

Pe aceste meleaguri s-a plămădit balada populară Mioriţa osia spirituală a poporului român, aici s-au purtat bătălii de rezonanţă europeană. Eroismul oştenilor intrând definitiv în cartea de aur a neamului.

Sunt redate portretele unor personalităţi de pe aceste meleaguri: Gh. Tătărăscu, Ion Diaconu, Gh. Buzdugan, Anghel Saligny, Gh. Balş, G. Longinescu, Mihai Steriade, G. Al. Plagino, D. F. Calan, N. Al. Rădulescu, Mr. Gh. Pastia, Al. Vlahuţă, Tudor Vornicu.

O rubrică interesantă prezintă istoricul Teatrului Municipal „Mr. Gh. Pastia“ din Focşani, de la înfiinţarea căruia s-au împlinit 100 de ani, iar alta manifestările prilejuite de transformarea Grupului Şcolar Agricol Focşani în Colegiul „Valeriu D. Cotea“, prima şi singura instituţie şcolară care poartă numele unui academician încă din timpul vieţii acestuia.

Toate felicitările pentru directorul acestei şcoli de prestigiu, prof. Florin Iamandei, care de 25 de ani este în această funcţie, directorilor adjuncţi ing. Carmen Oprea, ing. Remus Paraschiv şi, nu în ultimul rând, prof. Nicoleta Moise, şefa Catedrei de limba şi literatura română, şi prof. Răzvan Muster-Şerban, deputat în Parlamentul României, care a sponsorizat integral apariţia acestei reviste.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.2, 16-31 IANUARIE 2010

Vizualizari: 928֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI