Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Romsilva cumpără terenuri

Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva va avea o nouă oportunitate de a cumpăra, efectua schimburi de terenuri şi de a accepta donaţii pentru proprietatea publică a statului. Toate acestea se regăsesc în Metodologia redactată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care va face obiectul unei viitoare hotărâri de guvern.

Documentul prevede că au prioritate la cumpărare enclavele existente în fondul forestier proprietate publică a statului şi terenurile limitrofe fondului forestier, în vederea corectării perimetrului pădurilor. Pentru astfel de terenuri statul are drept de preemţiune.

Cum se procedează

Proprietarul trebuie să anunţe în scris subunitatea Romsilva în raza căreia este amplasat terenul forestier despre intenţia de vânzare şi preţul solicitat. În termen de 5 zile de la data înregistrării înştiinţării, administratorul silvic convoacă comisia de evaluare care, în termen de 10 zile de la data convocării, întocmeşte o documentaţie specifică.

Comisia de evaluare întocmeşte un proces verbal prin care stabileşte oportunitatea cumpărării şi preţul rezultat, care este transmis spre aprobare administratorului. Preţul oferit sau neacceptarea ofertei se comunică în scris proprietarului-vânzător, în termen de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării.

În cazul înţelegerii între părţi, se încheie un contract de vânzare-cumpărare. Însă, dacă proprietarul nu acceptă oferta Romsilva, el nu are dreptul de a înstrăina terenul către altă persoană la un preţ mai mic sau egal cu cel comunicat de administratorul silvic.

Schimbul de terenuri

Propunerile de schimb, însoţite de documentaţiile de evaluare şi echivalare, întocmite conform noii metodologii, se înaintează de administrator autorităţii publice centrale, care răspunde de silvicultură. Aceasta aprobă schimbul.

Nu pot fi oferite la schimb terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului care, la data intrării în vigoare a noii metodologii, sunt înregistrate în Reţeaua naţională de arii naturale protejate; păduri încadrate în grupa I funcţională subgrupa a 4-a (păduri cu funcţii de recreere) şi subgrupa a 5-a (păduri de interes ştiinţific şi de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier.

De asemenea, nu pot fi date la schimb terenuri pe care sunt situate păduri cu funcţii speciale de protecţie, pentru care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare.

O altă interdicţie se referă la terenuri pe care sunt amplasate instalaţii de transport forestier, clădiri, curţi, depozite permanente, pepiniere, plantaţii semincere şi culturi de plante-mamă, precum şi terenuri cultivate pentru nevoile administraţiei, terenuri care reprezintă interes cinegetic (pentru hrana vânatului, fazanerii, păstrăvării) sau pe care se află centre de prelucrare a fructelor de pădure, uscătorii de seminţe etc.

Actul normativ precizează că nu pot fi preluate în fondul forestier proprietate publică a statului, prin schimb, terenuri inapte pentru împăduriri sau care nu au din punctul de vedere al proprietăţii o situaţie juridică clară.

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2009

Vizualizari: 1999֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI