Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

ROMALIMENTA invită jurnaliştii la un dialog profesional cinstit

Federaţia Patronală din Industria Alimentară – Romalimenta socoteşte că este de obligaţia sa să iniţieze un parteneriat, pe care îl consideră fără precedent, cu reprezentanţii publicaţiilor scrise din România, în ideea realizării unui dialog profesional cinstit cu toţi jurnaliştii care abordează în articolele lor probleme dificile ale sectorului alimentar din România. În acest sens Romalimenta, prin directorul său executiv, domnul Mihai Vişan, a înaintat o scrisoare tuturor publicaţiilor de specialitate.

– Domnule director, bănuim că aveţi motive serioase pentru a întreprinde un astfel de demers.

– Am decis să iniţiem acest dialog deschis cu mass- media din România deoarece în ultima perioadă am fost neplăcut surprinşi să vedem că într-un număr tot mai mare de articole s-au încălcat drepturile şi interesele legitime ale producătorilor români din industria alimentară. Scopul principal al acestui apel la conlucrare este acela de a invita toţi jurnaliştii de bună credinţă la o documentare mai atentă şi profesională.

– De fapt, ce vă deranjează mai mult?

– O mare parte dintre articolele menţionate au avut ca subiect produsele alimentare, efectele ambalajelor produselor alimentare sau cele determinate de consumul anumitor produse asupra sănătăţii consumatorului. Unele dintre acestea au fost redactate făcând excepţie de la regulile deontologice, fără a prezenta poziţia vreunui specialist în domeniu şi fără o documentare în prealabil. Acest gen de materiale ne-au pus în situaţia de a lua atitudine.

Avem credinţa că informarea consumatorului este întotdeauna absolut necesară, dar asta în condiţiile în care articolele sunt concepute în mod profesional, printr-o documentare corectă, în care se reflectă adevărul şi în care sunt prezentate şi punctele de vedere ale producătorilor vizaţi de subiectul articolelor.

Nu critica, ci neadevărul doare

– Aşadar, acest demers a luat naştere ca urmare a nemulţumirii producătorilor din industria alimentară?

– Într-adevăr. Aş dori să fac însă precizarea că producătorii din industria alimentară afiliaţi nouă sunt receptivi la critici atâta timp cât acestea sunt întemeiate şi asta pentru că interesul consumatorului primează. Este de datoria noastră să ne asigurăm că spre comercializare pleacă produse de bună calitate, care nu periclitează în niciun fel sănătatea oamenilor.

Atât Romalimenta cât şi producătorii afiliaţi urmăresc în mod constant dezbaterile europene în acest domeniu, studiile de specialitate şi actele normative, obligatorii sau facultative, emise de organele abilitate ale Uniunii Europene şi de organizaţiile internaţionale sau regionale, care au atribuţii în domeniul alimentaţiei publice, sănătăţii şi siguranţei alimentare. În consecinţă, niciodată nu s-a ezitat atunci când a fost necesar să se implementeze măsuri pentru prevenirea unor efecte negative, unele aflate chiar la nivel de probabilitate, asupra sănătăţii umane.

Ofertă incitantă

Romalimenta dispune de o bază de date în care se regăsesc informaţii de orice natură, fie ele favorabile sau defavorabile anumitor produse sau ambalaje alimentare. Aşadar, publicarea chiar şi a unor articole cu substrat critic ar fi fost un motiv de bucurie pentru producători, deoarece ar fi putut semnala o problemă semnificativă. Important este însă să nu cădem sub spectrul neadevărului pentru că efectele negative ale acestei acţiuni se vor revedea atât în rândurile producătorilor cât şi ale populaţiei.

– Care este impactul denaturării adevărului?

– După cum spuneam, inducerea în eroare a consumatorilor îi poate afecta atât pe ei, cât şi pe producători. Din nefericire, în România nu există încă o cultură a alimentaţiei corecte şi sănătoase. Acest lucru poate fi exploatat prin furnizarea unor date şi informaţii eronate sau uneori complet greşite.

– Cine ar trebui să promoveze acest concept de cultură a alimentaţiei corecte şi sănătoase?

–  Această sarcină ar trebui să revină Statului Român şi nu agenţilor economici sau instituţiilor de presă, aşa cum am fi înclinaţi să credem.
Care sunt, în fapt, doleanţele Romalimenta?

– Ce propuneri aveţi pentru ziarişti ?

– Pentru început am dori să clarificăm un aspect foarte important. Solicitările noastre nu impun publicaţiilor să redacteze materiale părtinitoare producătorilor. Avem însă rugămintea ca articolele publicate să respecte minimele reguli deontologice care impun:

• efectuarea unei documentări temeinice;

• solicitarea punctului de vedere al părţilor implicate şi, în primul rând, de la instituţiile abilitate;

• verificarea informaţiilor ce urmează a fi publicate din cel puţin două surse credibile şi în primul rând de la persoana vizată;

• acordarea posibilităţii de a-şi exprima punctul de vedere persoanei vizate de articol şi publicarea opiniei sale în cadrul articolului;

• prezentarea unei distincţii clare între faptele şi împrejurările afirmate şi opiniile personale ale jurnalistului.

De asemenea, avem rugămintea ca jurnaliştii care vor mai redacta articole despre industria alimentară să facă o prezentare clară, în care să se pună accent pe adevăr şi nu pe opiniile jurnalistului. Avem credinţa că acestea sunt nişte reguli ce ţin de deontologia profesională a oricărui jurnalist. Romalimenta are disponibilitate de a prezenta date şi informaţii ori de câte ori i se vor solicita, în vederea redactării unor materiale de presă corecte.

Laura DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI NR.15, 1-15 AUGUST 2009

Vizualizari: 613֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI