Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Porumbul, în viziunea unui mare agronom

Literatura de specialitate din domeniul agriculturii s-a îmbogăţit recent cu o lucrare de mare referinţă în sprijinul dezvoltării agriculturii noastre, în sprijinul fermierilor, al specialiştilor din învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Este vorba despre lucrarea „Porumbul.

Să valorificăm cât mai bine potenţialul de producţie ridicat al hibrizilor Pioneer“, elaborată sub coordonarea dr. ing. Alexe Lăzăroiu, unul dintre marii agronomi ai României.

Studiul pune la dispoziţia agronomilor date, informaţii, rezultate şi concluzii ale cercetării ştiinţifice efectuate în România, ale cercetărilor efectuate în Statele Unite şi în ţări europene, precum şi din experienţa şi activitatea ştiinţifică de cercetare şi de producţie a autorilor. Se prezintă noutăţi tehnologice de mare eficienţă şi cu aplicabilitate în condiţiile zonelor agricole din ţara noastră.

Ea urmăreşte ca, prin cunoaşterea în detaliu a biologiei porumbului, a caracteristicilor şi particularităţilor hibrizilor, îmbinată cu cunoaşterea noutăţilor în tehnologie, fermierii să realizeze culturi a căror recoltă să se apropie cât mai mult de potenţialul biologic al hibrizilor cultivaţi; să ofere şansa fermierilor să profite de potenţialul de producţie remarcabil al hibrizilor Pioneer.

Ceea ce este important de subliniat este caracterul practic al studiului. Prezentările şi explicaţiile teoretice care se fac urmăresc o mai bună înţelegere de către cititori a biologiei plantei de porumb, a cerinţelor acesteia în diferite faze de creştere şi de formare a recoltei ca, în final, să poată stabili şi aplica măsuri tehnologice prin care să se asigure recolte cât mai apropiate de potenţialul biologic al hibrizilor Pioneer.

În paralel, în lucrare se arată care sunt acele verigi tehnologice performante şi care sunt mijloacele de realizare a acestora în condiţiile concrete din România, pentru a obţine producţii mari de porumb.

Cei care doresc o asemenea lucrare de excepţie se pot adresa la telefoanele: 0722/996.525 sau 0722/217.541.

Dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.7, 1-15 APRILIE 2009

Vizualizari: 937֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI