Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Uniunea Europeană, în date şi cifre

Pilonul pentru politică externă şi de securitate comună – al doilea pilon al politicii Uniunii Europene

Acest pilon este organizat în conformitate cu politica externă a UE, pentru majoritatea acţiunilor diplomatice de securitate şi apărare. Pilonul pentru politică externă şi de securitate comună (CFSP) se ocupă doar de anumite părţi din capitolul Relaţii Externe ale UE, iar domeniile de influenţă vizează în principal politica comercială şi comerţul, fondurile pentru ţările lumii a treia etc.

CFSP operează ca al doilea pilon dintre cei trei piloni ai UE, conform Tratatului de la Maastricht. Din această cauză, deciziile care se iau în Consiliul UE necesită unanimitate între statele membre. CFSP consideră NATO (Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord) responsabilă pentru apărarea teritorială a Europei şi pentru menţinerea păcii, în timp ce din 1999 Uniunea Europeană este responsabilă pentru implementarea misiunilor, cum ar fi cele de menţinere a păcii, respectarea politicilor prevăzute în tratate etc.

Obiectivele Pilonului pentru politică externă şi de securitate comună
Conform Tratatului Uniunii Europene, Art. 11, Uniunea Europeană defineşte şi implementează politica externă şi de securitate comună, acoperind toate domeniile legate de acest capitol prin următoarele obiective:

- protejarea valorilor comune, intereselor fundamentale, independenţei şi integrităţii Uniunii în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite;
- consolidarea securităţii Uniunii prin orice mijloace;
- prezervarea păcii şi întărirea securităţii internaţionale, în concordanţă cu principiile Cartei Naţiunilor Unite, cu principiile Actului Final de la Helsinki şi a obiectivelor Cartei de la Paris, inclusiv cele legate de frontiere;
- promovarea cooperării internaţionale;
- dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a rolului legii, a respectului pentru drepturile umane şi a libertăţilor fundamentale.

Consiliul European defineşte principiile şi liniile generale pentru CFSP, ca şi strategiile comune care trebuie implementate de UE. Pe baza acestor linii, Consiliul de Miniştri adoptă acţiuni şi poziţii comune. Acţiunile comune se adresează situaţiilor specifice unde acţiunile operative ale UE sunt considerate necesare şi sunt prevăzute în obiective. Acestea sunt încredinţate statelor membre. Poziţiile comune definesc interesul pe care îl acordă UE anumitor problematici de natură geografică sau tematică şi definesc la modul abstract liniile generale pe care trebuie să le adopte statele membre în politicile lor naţionale.

În următoarea ediţie vă vom prezenta date referitoare la Pilonul pentru cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală – ultimul pilon al politicii Uniunii Europene.

Glosar de termeni Integrarea regională

Este un proces în care statele intră în urma unui acord care are ca obiectiv cooperarea la nivel regional a instituţiilor şi a legilor. Acoperă o paletă foarte largă de domenii, de la cele economice la cele politice.

Eforturile integrării regionale s-au concentrat pe ridicarea barierelor impuse comerţului liber, intensificarea liberei circulaţii a oamenilor, produselor, forţei de muncă şi a capitalurilor, reducerea posibilităţilor declanşării conflictelor armate şi adoptarea politicilor de coeziune regională pe considerentele politicilor actuale, cum ar fi protejarea mediului, schimbările climatice şi migraţia.

Aurora DUMITRESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.12, 16-30 IUNIE 2009

Vizualizari: 1150֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI