Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Parteneriatul cu Oscar Downstream aduce mari beneficii agricultorilor

Oscar Downstream este cea mai mare companie independentă din România cu capital integral românesc, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul distribuţiei de carburanţi. Înfiinţată în anul 2001, Oscar Downstream s-a impus rapid pe piaţa de profil ca distribuitor de motorină în sistem vrac. Compania a devenit în scurt timp cel mai mare importator de motorină din România.

În anul 2004, Oscar Downstream a fost prima companie de pe piaţa locală care a introdus şi a condus o campanie susţinută de promovare a sistemului staţiilor de incintă, necunoscut până atunci în ţara noastră. Experienţa bogată acumulată de-a lungul anilor şi profesionalismul dovedit în prestarea serviciului DIESELpoint au propulsat şi confirmat compania noastră ca lider de piaţă pe acest segment. Partenerii Oscar Downstream, beneficiari ai serviciului DIESELpoint, provin din mai multe domenii, precum transportatori de marfă şi persoane, construcţii, servicii, industrie, naval, dar şi din domeniul agriculturii.
Cea mai bună soluţie

DIESELpoint reprezintă soluţia optimă de reducere a costurilor consumului de motorină pentru companiile care deţin flotă de autovehicule şi doresc să păstreze un control riguros asupra alimentărilor cu motorină şi al consumului.

Deoarece compania Oscar Downstream oferă partenerilor servicii complet integrate, pe lângă echipamente, suport logistic, întreţinere şi service gratuit se adaugă consultanţa acordată permanent partenerilor noştri în gestionarea stocurilor şi alimentărilor cu motorină.

Oferta

Serviciul DIESELpoint oferă beneficiarilor două tipuri de rezervoare metalice cilindrice cu capacitate de 9.000 litri sau 20.000 litri, adaptate în funcţie de consumul mediu lunar de carburant. Rezervoarele sunt dotate fie cu bazin de retenţie, fie cu pereţi dubli, având senzori de scurgere, sonde de măsurare a nivelului de înaltă precizie ce furnizează informaţii despre stocul de motorină – volum, temperatură, masă de combustibil. Staţia este dotată cu pompă electronică de distribuţie cu debit mărit, filtru pentru reţinerea impurităţilor şi a apei şi două sisteme electronice de gestiune a alimentărilor, care oferă o gamă completă de facilităţi.

Aprecieri

Pentru a afla mai concret ce beneficii aduce acest tip de serviciu agricultorilor, am stat de vorbă cu doamna Aura Puiu, director executiv al Agrozootehnica SA Vedea, care administrează aproximativ 3.000 ha de teren arabil şi deţine un parc auto considerabil format din tractoare şi utilaje specifice moderne.

„Începând cu preţul competitiv, aflat sub preţurile existente în staţiile publice, şi continuând cu faptul că am foarte aproape de utilajele mele sursa de alimentare disponibilă oricând, m-a impresionat profesionalismul de care dau dovadă reprezentanţii Oscar Downstream. Nu au întârziat niciodată cu livrările, iar în acest fel eu nu am fost nevoită să-mi întrerup fluxul activităţii utilajelor.

Unul dintre principalele beneficii pe care le-am obţinut în urma colaborării cu Oscar este că nu am mai avut nicio problemă cu întreţinerea utilajelor şi aici mă refer la filtre sau la sistemul de alimentare. La reviziile periodice, mecanicii erau foarte mulţumiţi de starea utilajelor, iar eu am făcut mari reduceri de costuri la acest capitol. Calitatea motorinei livrată de Oscar Downstream este constantă şi foarte bună.

În concluzie, sunt foarte mulţumită de colaborarea pe care o am cu Oscar Downstream şi aş dori să am astfel de colaborări cu toţi furnizorii mei“, a precizat doamna Puiu.

Viziunea Oscar Downstream este să asigure cele mai apreciate şi competitive servicii de pe piaţa distribuţiei de motorină. Întotdeauna, echipa Oscar Downstream a gândit şi va gândi mereu în viitor.

Strategie împotriva inundaţiilor

Specialiştii Ministerului Mediului şi Pădurilor au reuşit să elaboreze într-un timp record ceea ce se numeşte Strategia Naţională de Management al Riscului de Inundaţii. Pentru realizarea operei lor, ei au primit sprijin de la instituţiile ştiinţifice şi administrative din subordine, inspirându-se chiar şi din conţinutul teoretic al strategiei elaborate în 2005. Fapt este că avem în faţă un document a cărui valoare teoretică este greu de contestat, dacă avem în vedere formulările de ordin general.

Noua strategie a fost elaborată pe 25 de ani, respectiv în perioada 2010-2035, termen final ce va fi atins de puţinii autori care au contribuit la fundamentarea ei. Mai exact, vrem să spunem că peste 25 de ani puţine vor fi personalităţile decizionale actuale care îşi vor vedea împlinirea sau neîmplinirea operei lor teoretice de astăzi. Adevărul este că suntem în faţa unui studiu colectiv care poartă semnătura a 11 miniştri, precum şi a unor demnitari aflaţi în subordine, Ministerului Mediului şi Pădurilor. Girul lor are şi o mare acoperire legislativă, inclusiv Directiva 2007/60/CE a Parlamentului şi a Consiliului European.

Între intenţii şi posibilităţi

Costul implementării

Ca oameni care îşi respectă calitatea de profesionişti, autorii strategiei au calculat şi costul implementării ei: 12,5 miliarde de euro. Principalii finanţatori ai acţiunilor de combatere a inundaţiilor sunt bugetul de stat, credite externe, fonduri europene, Fondul pentru Mediu, Fondul de Dezvoltare şi altele.

Considerentele de mai sus nu au darul de a pune în discuţie modul de fundamentare a strategiei de combatere a inundaţiilor în următorii 25 de ani. Autorul îşi permite a face unele observaţii şi sugestii, desprinse dintr-o discuţie pe această temă ce a avut loc la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, unde participanţii formulau ca principală critică eludarea studiilor ce aparţin unor oameni de ştiinţă şi instituţii de cercetări care, de-a lungul timpului, au elaborat nu neapărat strategii, cât proiecte concrete de apărare contra inundaţiilor pe cele mai expuse bazine hidrografice din România.

Aceste studii conţin măsuri de apărare împotriva inundaţiilor începând de la intrarea Dunării pe teritoriul românesc şi până la vărsarea fluviului în mare. Ele pornesc de la realitatea că Dunărea colectează în aval cel mai mare volum de apă din revărsarea râurilor de pe teritoriul României. Un studiu aparte îl reprezintă influenţa bazinelor hidrografice din Moldova, zone care ar trebui să aibă prioritate în retenţia viiturilor prin construcţia unor salbe de baraje şi lacuri de acumulare, de care ar putea beneficia în primul rând agricultura. O opinie aparte au specialiştii prezenţi la discuţie şi asupra ideii aberante de renaturare a Luncii Dunării.

Am ţinut să facem aceste precizări pentru a sugera dlui ministru Borbély László necesitatea de a atrage la implementarea practică a Strategiei profesionişti care de o viaţă nu au făcut decât să studieze cursul fiecărui râu, a fiecărui pârâu şi mai ales al Dunării. Altfel, există pericolul ca noua strategie să rămână un document de arhivă.
Câteva prevederi ale strategiei

Documentul urmăreşte, printre altele, reducerea numărului de persoane expuse riscului potenţial de inundaţii la viituri cu debite, având probabilitatea de depăşire 1%, cu circa 62% faţă de 2006, şi reducerea vulnerabilităţii sociale a comunităţilor expuse la inundaţii cu 50% pe termen de 10 ani şi cu până la 75% pe termen lung, în 30 de ani.

Un alt obiectiv este reducerea graduală a pagubelor produse de inundaţii la infrastructurile de traversare a cursurilor de apă, cu 80% faţă de 2006, până în 2035. În aceeaşi perioadă, va creşte capacitatea de transport a albiilor minore ale principalelor cursuri de apă, cu cel puţin 30%.

De asemenea, se urmăreşte reducerea cu 50% a zonelor cu eroziune foarte puternică şi excesivă, până în 2035. În acest scop, vor fi împădurite până la 50.000 ha.

Iosif POP
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 18, 16-30 SEPTEMBRIE 2010

Vizualizari: 1656֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI