Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

O carte de referinţă

În gândirea autorului, opera sa se dorea a fi o monografie a Sloboziei, în fapt, ea reprezintă o lucrare ştiinţifică în care arta se îmbină magistral cu trecutul istoric al acestui ţinut aflat în inima Bărăganului. Brandurile Sloboziei, aşa cum le numeşte autorul, sunt nişte opere care fac trimitere la viaţa celor care trudeau pe marea glie din împrejurimile târgului de altădată. Cum este şi firesc, reflecţiile sale aduc în prim plan istoria şi evoluţia unei localităţi zguduite  adeseori de nelinişte şi mizerie.

Înainte de a intra în fondul problemei, se cuvine a fi spus că domnul Răzvan Ciucă îşi fundamentează opera pe un material documentar de excepţie, multe dintre părţile acestuia constituind adevărate unicate. 

Cartea a fost structurată în cinci capitole, fiecare dintre ele reprezentând etape istorice, începând din Evul Mediu până în 1989. Pentru realizarea acestei lucrări ştiinţifice, autorul a făcut o incursiune în trecut răsfoind arhivele şi lucrările istoricilor profesionişti sau de conjunctură, s-a documentat din literatura agronomică şi presa vremii şi a întreprins cercetări de teren.

Structura cărţii este mai mult clasică şi are rolul de a prezenta evoluţia vieţii agrare prezentându-ne nu doar aspectele sale practice, ci şi dimensiunea ei culturală.

Lectura acestei cărţi ne ajută să cunoaştem cele mai profunde detalii despre transformarea  unei agriculturi rudimentare într-o activitate bazată tot mai mult pe noutatea tehnică. Documentarea făcută pe această temă este foarte amplă şi ne prezintă elemente importante ce ţin de extinderea spaţiilor de cultură agricolă şi de evoluţia instrumentarului şi a tehnicilor agricole, creşterea animalelor. Autorul vorbeşte, de asemenea, despre valorificarea produselor agricole, meşteşugurile şi serviciile specializate.

În cartea sa, Răzvan Ciucă prezintă rolul organizaţiilor şi instituţiilor, raporturile şi evoluţia relaţiilor agrare şi sociale, precum şi conţinutul istoric-social-economic al legiuirilor şi reformelor agrare. Cu ocazia acestei incursiuni în trecut, posibilă doar prin lectura cărţii, avem prilejul să ne reamintim de agricultorii de seamă ai ţării noastre şi rolul lor în acest sector de bază.

Prin conţinutul ei, lucrarea este mai mult decât un documentar util, ea reprezentând, metaforic vorbind, o „frescă agrară“ din care fiecare cititor se va putea inspira, găsind elemente importante pe care să le pună în practică în realitatea actuală.

Laura DOBRE ZMARANDA
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.20, 16-31 OCTOMBRIE 2010

Vizualizari: 617֩ Comentarii

 

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI