Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Noul Recensământ General Agricol

În perioada 2 decembrie 2010 - 31 ianuarie 2011 va avea loc un nou Recensământ General Agricol. El se va efectua pe întreg teritoriul ţării, atât în mediul rural cât şi în cel urban. Recensământul are ca scop reactualizarea datelor privind suprafeţele agricole existente, efectivele de animale, sistemele de irigaţii, numărul producătorilor agricoli şi nivelul de dotare a fermelor. În urma acestei acţiuni de amploare se vor obţine date statistice, care vor fi comparate.

La Recensământul General Agricol se vor înregistra toate unităţile cu activitate agricolă, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare. Fac obiectul recensământului exploataţiile agricole individuale, societăţile comerciale, asociaţiile agricole, precum şi alţi utilizatori de suprafeţe agricole sau deţinători de animale, care – în urma activităţii desfăşurate – obţin produse agricole sau păstrează suprafeţele agricole în bune condiţii de mediu.

Conform Institutului Naţional de Statistică, nu este vorba doar de date, Recensământul General Agricol va ajuta la fundamentarea măsurilor pentru elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare şi a altor programe care vizează, în principal, agricultura şi dezvoltarea rurală. De asemenea, va duce la consolidarea sistemului statistic agricol, prin obţinerea de noi date şi informaţii privind exploataţiile agricole şi caracteristicile structurale ale acestora, precum şi la actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, baza de eşantionare necesară realizării celorlalte anchete statistice în agricultură.

Totodată, va furniza date şi informaţii necesare dezvoltării Reţelei de Informaţii Contabile Agricole şi a Sistemului Integrat de Administrare şi Control şi va asigura date comparabile privind activităţile agricole, la nivel geografic, care trebuie să acopere întreaga Comunitate, conform cerinţelor legislaţiei europene. În plus, va servi la stabilirea tipologiei şi dimensiunii economice a exploataţiilor agricole, o clasificare unitară a acestora la nivelul Uniunii Europene.

Menţionăm că România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să respecte legislaţia comunitară în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie – FAO. Conform acestora, fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol, o dată la 10 ani. Ultimul Recensământ General Agricol a avut loc în 2002, fără a fi coroborat cu recensământul la nivel european.

(T.D., L.D.)
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 4, 16-28 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 840֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI