Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Nicolae FLOREA

În Aula Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice s-a sărbătorit o mare personalitate, prof. dr. Nicolae Florea, cu ocazia împlinirii unei vârste frumoase, 90 de ani. Profesorul este o personalitate de excepţie. Calitatea prestaţiei didactice s-a reflectat în buna pregătire a studenţilor, precum şi în elaborarea şi tipărirea unor cursuri originale de excelent conţinut.

Totodată, prin capacitatea şi efortul său de investigaţie ştiinţifică, a publicat în 50 de ani peste 450 de lucrări şi articole, majoritatea lor fiind în domeniul ştiinţei solului, pedogeografiei şi hidrogeologiei.

Nu se cunoaşte un alt caz între oamenii noştri de seamă din oricare domeniu al ştiinţei ca, între 70 şi 80 de ani, să publice 120 de titluri bibliografice, lucrări de cercetare şi articole în specialitatea sa şi să participe la elaborarea unor lucrări de sinteză, care se ridică la nivel de monografie.

Şi acum, la 90 de ani, profesorul pare neschimbat. El afirmă că activitatea este un „drog“. La această vârstă el a realizat lucrări ştiinţifice de referinţă, mai ales în domeniul pedologiei. Domnia sa colaborează la elaborarea unor lucrări ştiinţifice, printre care amintim „Studiul influenţei factorilor naturali şi antropici asupra învelişului din sol din zone cu restricţii ecologice în vederea valorificării optime a terenurilor şi protecţiei agrosistemelor.“

Ar mai fi de adăugat şi colaborarea la Atlasul Geografic al României (la Institutul de Geografie). Răsplata muncii sale se află în distincţii în domeniul geografiei fizice, prin acordarea Premiului „Gh. Munteanu-Murgoci“ al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului pentru lucrarea „Geografia solurilor României“ şi a Premiului „Ion Ionescu de la Brad“ al Academiei Române pentru „Harta pedologică a României“, iar în mai 2001 Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie i-a acordat titlul „Doctor Honoris Causa“.

Dr. ing. Teodor Marian
REVISTA LUMEA SATULUI NR.13, 1-15 IULIE 2011

Vizualizari: 910֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI