Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Nămolul de epurare, îngrăşământ în agricultură

Utilizarea în agricultură a nămolurilor de epurare reprezintă una dintre metodele de degajare a reziduurilor menajere şi o formă de punere în valoare a conţinutului lor de materie organică şi elemente nutritive, fiind bogate în fosfor şi azot. În urma cercetărilor privind folosirea acestora, s-au putut aprecia comportarea solurilor şi producţia de plante, se arată într-un studiu realizat de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE) Bucureşti, intitulat „Analiza situaţiei actuale a efectelor utilizării nămolurilor de la staţiile de epurare“.

Cum se obţine nămolul?

Studiul relevă că majoritatea staţiilor de epurare ape uzate din România sunt prevăzute cu treaptă mecanică şi treaptă biologică. Cea mecanică este compusă din grătare rare şi dese, deznisipator, staţie de pompare și decantoare primare. Cealaltă este formată din bazine de aerare, decantoare secundare, staţie de pompare nămol recirculat şi nămol în exces.

Din păcate, notează specialiștii ISPE, linia nămolului funcţionează deficitar sau este scoasă din funcţiune. Aceasta este alcătuită din îngroşătoare gravitaţionale, rezervoare de fermentare şi platforme de uscare. De cele mai multe ori, nămolul brut rezultat din procesul de epurare este depozitat direct pe platformele de uscare, singura tratare constând în deshidratarea naturală.

Pentru tratarea şi eliminarea nămolurilor care nu îndeplinesc cerinţele de utilizare în agricultură se folosesc incinerarea și depozitarea în incinta staţiei de epurare sau la rampa ecologizată pentru depozitarea deşeurilor menajere.

Pentru a diminua efectul poluant şi a valorifica elementele nutritive pe care le conţine, nămolul trebuie să fie tratat în mod corespunzător, să se aplice numai pe soluri pretabile, în dozele şi epocile stabilite, la un anumit sortiment de culturi recomandate, şi să se asigure un control adecvat al calităţii factorilor de mediu.

„Mediul“ cere sprijinul „Agriculturii“

„Nămolurile rezultate în urma epurării apelor uzate sunt evaluate de experţii tehnicieni prin Politica naţională de epurare a nămolurilor“, a declarat László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor, care a prezidat recent Conferinţa Naţională în cadrul proiectului Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor de epurare, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională POS Mediu.

Noua politică va fi elaborată pe baza cercetărilor privind cantităţile de nămol ce trebuie tratate și depozitate în prezent, precum şi a celor care vor fi produse în viitor, ţinând cont şi de utilizarea acestora.

În cadrul şedinţei, Borbély a solicitat sprijinul tuturor instituţiilor participante, mai ales al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru soluţionarea rapidă a acestei teme.

Necesitatea elaborării unei astfel de strategii este justificată de faptul că producţia de nămol va creşte semnificativ, odată cu construcţia noilor stații de epurare a apelor uzate, iar posibilităţile de depozitare în incintele operatorilor sau în depozitele ecologice de deşeuri sunt limitate.

Nămolurile de epurare pot fi folosite în agricultură (ameliorarea terenurilor, plantaţii forestiere noi), arderea în cuptoare de ciment sau în incineratoare speciale.

Traian DOBRE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2011

Vizualizari: 1853֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI