Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Ministerul Agriculturii se reorganizează prin descentralizare

La ora când dăm tiparului aceste rânduri, echipele de specialişti au întocmit o primă variantă de reorganizare şi descentralizare a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a instituţiilor subordonate acestuia.

În urma descentralizării, MAPDR va îndeplini funcţiile de elaborare a strategiilor şi politicilor sectoriale şi de reglementare, cele de control şi inspecţii tehnice, precum şi funcţia de plată pentru fondurile comunitare; în timp ce structurile locale vor îndeplini funcţiile de administrare a patrimoniului şi servicii, cele de formare profesională şi informare a fermierilor şi cea de plată pentru fondurile din bugetul de stat.

Descentralizarea vizează înfiinţarea Camerelor Agricole la nivel local/judeţean/naţional, transferul derulării plăţilor naţionale de la nivel central la nivel judeţean/local, precum şi gruparea structurilor teritoriale în jurul Inspecţiei Publice în Agricultură.
În mod concret, instituţiile aflate în subordinea MAPDR, în urma descentralizării, vor avea următoarea structură şi funcţionalitate:

APIA
- Plăţile reprezentând sprijinul comunitar se realizează de la nivel central direct în contul beneficiarului, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) 1290/2005;
- Plăţile reprezentând ajutoarele naţionale se transferă la centrele judeţene APIA, pentru a fi plătite direct în contul beneficiarilor.

ANCA
- Structurile instituţionale vor fi preluate de către Camerele Agricole, ca aparat tehnic opţional pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de asistenţă şi informare ale fermierilor.
- Personalul din cadrul instituţiei va fi preluat de Camerele Agricole.

ADS
- Se desfiinţează, în urma transferului :
• atribuţiilor privind gestionarea rentei viagere în cadrul DADR;
• atribuţiilor patrimoniului (terenuri şi acţiuni) în cadrul administraţiei publice locale (Consilii Judeţene/Consilii Locale, care au atribuţii în administrarea, concesionarea şi închirierea terenurilor de utilitate publică), cu excepţia terenurilor agricole îndiguite rezultate din desecări;
• terenurile îndiguite vor fi alocate structurilor teritoriale ale ANIF.

ANARZ
Se reorganizează în Oficiul Naţional pentru Identificarea, Înregistrarea, Reproducţia şi Selecţia Animalelor şi Cota de Lapte.

• Instituţie publică în subordinea directă a Ministerului Agriculturii;
• Cu 42 de oficii judeţene cu personalitate juridică;
• Cu atribuţii:

- Identificarea, înregistrarea şi administrarea la nivel naţional a bazei de date SNIIA pentru toate speciile de animale;
- Gestionarea cotelor de lapte;
- Activitatea de reproducţie, selecţie şi ameliorare.

ANIF
Se reorganizează prin transferul atribuţiilor privind:

• Lucrările din amenajările interioare de irigaţii inclusiv staţiile de punere sub presiune se predau către Organizaţiile Utilizatorilor de Apă.

• Administrarea, întreţinerea şi repararea barajelor şi a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare vor fi transferate către Administraţia Naţională Apele Române.

• Atribuţiile privind întreţinerea şi repararea infrastructurii de irigaţii de interes naţional rămân în cadrul ANIF datorită reglementărilor stabilite prin acord cu Banca Mondială.

• Atribuţiile privind întreţinerea şi repararea digurilor de la Dunăre rămân în administrarea ANIF datorită faptului că în cadrul acestor diguri există staţii de pompare care alimentează infrastructura de irigaţii de interes naţional.

• Preia de la ADS suprafeţele îndiguite prin desecări

Inspecţia Publică în Agricultură
Se reorganizează în subordinea directă a MAPDR din Direcţiile Agricole Judeţene şi celelalte structuri deconcentrate.

Va cuprinde:
- Inspecţiile Tehnice pentru sectorul vegetal şi animal;
- Compartimente de raportare şi statistică;
- Unităţile fitosanitare;
- Oficiile judeţele de studii pedologice şi agrochimice;

Camerele Agricole – structuri instituţionale nou-înfiinţate în sprijinul fermierilor
- Organizaţii neguvernamentale de utilitate publică, autonome, create în scopul de a reprezenta şi promova interesele socio-economice ale populaţiei care derulează activităţi în domeniile agriculturii şi conexe;
- Au două componente: aparatul tehnic (specialişti, consultanţi etc.) şi corpul aleşilor (reprezentanţi ai fermierilor);
- Sunt organizate la nivel: local, judeţean şi naţional;
- Finanţarea mixtă: buget naţional, local, venituri proprii.

REVISTA LUMEA SATULUI, NR.7, 1-15 APRILIE 2009

Vizualizari: 1587֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI