Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Metode de creştere a găinilor ouătoare

În numărul trecut am prezentat unele aspecte privind metodele de creştere a găinilor ouătoare. În continuare, insistăm asupra condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii şi asigurarea sănătăţii efectivelor de păsări.

Cerinţe tehnologice

- Înălţimea cuştilor neîmbunătăţite trebuie să fie cel de puţin 40 cm pe cel puţin 65% din cuşcă şi nu mai puţin de 35 cm în orice punct al acesteia;
- înălţimea cuştilor îmbunătăţite va fi de cel puţin 20 cm în orice punct, cu excepţia zonei utilizate;
- cuştile neîmbunătăţite şi îmbunătăţite vor fi echipate cu ustensile de tăiere a ghearelor;
- înclinaţia pardoselii cuştilor neîmbunătăţite nu poate să depăşească 14%. În cazul pardoselilor care utilizează altfel de material decât plasa rectangulară de sârmă, autoritatea centrală poate permite înclinaţii mai mari ale pardoselilor;
- cuştile trebuie să fie echipate corespunzător pentru a se preveni ieşirea necontrolată a păsărilor;
- este necesar ca nivelul zgomotelor să fie diminuat cât mai mult posibil –zgomotele constante sau bruşte vor fi evitate;
- este bine ca păsările să nu fie menţinute în permanenţă în întuneric şi nici expuse la lumina artificială fără întrerupere;
- nivelul de iluminare trebuie să permită tuturor păsărilor să se vadă una pe alta, să poată investiga vizual împrejurimile. Fantele de lumină trebuie aranjate astfel încât lumina să fie distribuită uniform în adăpost;
- este obligatoriu ca regimul de lumină să urmeze un ritm de 24 de ore, care să includă o perioadă adecvată de întuneric neîntrerupt, de aproximativ o treime din zi, astfel încât găinile să se poată odihni şi să se evite problemele precum imunodepresia sau anomaliile oculare.

Valorile orientative ale nivelului de iluminare naturală şi artificială sunt următoarele:

tabel

Echipamente mecanice sau automate

Pentru buna funcţionare şi monitorizare a echipamentelor este necesar să existe proceduri clare, simple, eficiente şi cu finalitate pentru inspecţia instalaţiilor, care trebuie efectuată cel puţin o dată pe zi. Administratorul fermei va afişa la loc vizibil datele de identificare a persoanelor responsabile cu reparaţiile şi situaţiile de urgenţă. Totodată, va afişa procedurile scrise despre modul de operare în caz de defecţiune. Atunci când sănătatea şi bunăstarea animalelor depind de un sistem de ventilaţie artificială, există un sistem de rezervă corespunzător care să garanteze reînnoirea suficientă a aerului, în eventualitatea defectării sistemul de bază. Este nevoie şi de sisteme de alarmă pentru avertizare în cazul defectării unui echipament de monitorizare a condiţiilor de microclimat. Utilajele folosite pentru igienizarea adăposturilor trebuie să fie într-o stare foarte bună de întreţinere şi igienă.

Dr. vet. Aurora ALEXANDRU
REVISTA LUMEA SATULUI NR. 24, 16-31 DECEMBRIE 2010

Vizualizari: 1029֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI