Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Lucrări de sezon în plantaţiile viticole

Condiţiile ecoclimatice din perioada repausului vegetativ al viţei-de-vie au fost foarte diferenţiate la nivelul podgoriilor României. În lunile de iarnă, cu unele mici excepţii, nu s-au înregistrat temperaturi negative sub pragul de rezistenţă la ger al mugurilor de rod.

Precipitaţiile căzute în perioada toamnă-iarnă au fost insuficiente, în majoritatea arealelor viticole existând în prezent un deficit de apă utilă în sol. Datele climatice înregistrate la staţiile meteo din cadrul ICDVV Valea Călugărească şi staţiunile de cercetare vitivinicolă au scos în evidenţă amplitudinea mare dintre temperaturile minime şi maxime din intervalul 10-30 aprilie, valorile termice ridicate din timpul zilei grăbind derularea fenofazelor vegetative.

Soluţii de refacere a butucilor

Având în vedere pagubele produse de brumele şi îngheţurile târzii de primăvară în unele centre viticole, în funcţie de momentul apariţiei şi de intensitatea acestora se vor aplica soluţii diferenţiate de refacere a butucilor:

- refacerea viţelor afectate de brume târzii de primăvară în perioada dezmuguritului se bazează pe capacitatea de lăstărire a ochilor secundari încă neporniţi în vegetaţie la survenirea brumei şi a celor dorminzi de pe cordoane.

Lăstarii fără rod se ciupesc când aceştia ajung la 5-7 frunze pentru a provoca emiterea copililor purtători de rod;

- refacerea butucilor afectaţi de brumele târzii de primăvară, după emiterea lăstarilor, se realizează prin suprimarea porţiunilor de lăstari afectate ireversibil (veştejite), refacerea vegetaţiei fiind asigurată de copilii care pornesc de la subsoara frunzelor în curs de formare.

Refacerea viilor afectate de grindină se realizează prin efectuarea de tăieri în verde prin scurtarea lăstarilor în ,,cepi erbacei“ de 2-3 ochi. Lăstarii emişi din cepii erbacei se ciupesc când ajung la 20-30 cm pentru a grăbi maturarea lemnului şi procesul de diferenţiere a mugurilor de rod. Tăierea în verde va fi precedată obligatoriu de un tratament anticriptogamic efectuat imediat după atacul de grindină.

Măsuri de menţinere a apei în sol

De asemenea, având în vedere rezerva redusă de apă din sol în majoritatea podgoriilor şi centrelor viticole din ţară, pentru perioada care urmează se impune adoptarea unor măsuri de menţinere a apei în sol:

- o atenţie deosebită se va acorda combaterii buruienilor prin praşile mecanice şi manuale pe rândurile de viţe;

- în viile cu creşteri slabe şi neuniforme se vor înlătura, pe lângă lăstarii fără rod, şi lăstarii foarte slab dezvoltaţi sau cei de prisos porniţi de pe tulpini, braţe sau baza butucului;

- în viile întreţinute prin benzi înierbate se vor cosi imediat şi se vor lăsa ca mulci la suprafaţa solului;

- în plantaţiile cu struguri de masă se vor executa în plus următoarele lucrări: imediat după terminarea înfloritului şi formarea bobiţelor se va executa normarea ciorchinilor, lăsându-se câte unul pe lăstar, însoţită la unele soiuri (Afuz Ali, Muscat Hamburg) şi de scurtarea ciorchinilor.

În podgoriile din sudul Moldovei (Nicoreşti, Iveşti, Dealul Bujorului), dezmuguritul a început în a doua decadă a lunii aprilie, cu un avans de două săptămâni. Îngheţurile târzii survenite în luna aprilie au produs pagube la unele plantaţii viticole. Cele mai afectate au fost plantaţiile de la baza pantei, iar dintre soiuri cele mai sensibile au fost Feteasca albă şi Burgund mare.

Dr. ing. Adrian ŞERDINESCU,
director general ICDVV, Valea Călugărească

Vizualizari: 1146֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI