Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (septembrie 2011)

Întrebare: Ce act normativ reglementează Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în sistemul unitar şi în ce constă această procedură?

Răspuns: Temeiul legal în acest domeniu îl constituie Programul Naţional Agricol pentru perioada 2011-2013, aprobat prin HG nr. 245/2011.

În baza şi în aplicarea acestui program, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.

Acest sistem unitar de identificare (…) înseamnă totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor şi stupilor populate cu material biologic, respectiv familii de albine, mătci şi roiuri.

Cu privire la Procedura de Identificare (…), precizăm că, pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ (ANARZ), prin Oficiile Judeţene în domeniu (OARZ), codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.

Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, care se depune la OARZ judeţean. Oficiile de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie judeţene transmit solicitările Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, care în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare le soluţionează.

ANARZ eliberează certificatul de atestare a formei asociative, care cuprinde codul formei asociative şi numerele de ordine ce îi revin pentru identificarea stupilor.

Cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor trebuie să fie însoţită de următoarele documente justificative:

a) copii de pe actele de constituire;
b) centralizatorul membrilor formei asociative pentru care se solicită numerele de ordine pentru identificarea stupilor.

Anexele de ordin cuprind formularistica necesară în acest domeniu.

Întrebare: În situaţia în care nu există un contract încheiat între părţi se mai pot solicita penalităţi de către partea prejudiciată?

Răspuns: Potrivit dreptului comun, contractul încheiat constituie „legea părţilor“ şi el dă dreptul părţii contractante prejudiciate să ceară celeilalte părţi plata penalităţilor pentru executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale. Aceasta înseamnă că el constituie instrumentul juridic ce poate garanta plata penalităţilor de către partea care nu şi-a respectat obligaţiile asumate prin contract.

În consecinţă, se deduce cu uşurinţă că lipsa contractului încheiat conform legii nu îndreptăţeşte solicitarea penalităţilor de către partea lezată.

Au mai apărut

Ordinul nr. 170, din 11 iulie 2011, privind aprobarea Ghidului de bună practică pentru cultivarea şi recoltarea plantelor medicinale şi aromatice.
(MO al României, Partea I, nr. 527, din 26 iulie 2011)

Ordinul nr. 181, din 22 iulie 2011, privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control.
(MO al României, Partea I, nr. 534,  din 28 iulie 2011)

Ordinul nr. 182, din 27 iulie 2011, privind aprobarea repartizării cotelor de producţie de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercia­lizare 2011-2012 pentru societăţile comerciale acreditate producătoare de zahăr.
(MO al României, Partea I, nr. 534, din 28 iulie 2011)

Hotărârea de Guvern nr. 742, din 20 iulie 2011, pentru modificarea şi completarea anexei la HG nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor (…) reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 (…).
(MO al României, Partea I, nr. 534, din 28 iulie 2011)

Ordinul nr. 186, din 29 iulie 2011, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 215/2010 (…), precum şi a anexei la Ordinul nr. 98/2010 (…) pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe, complementare în sectorul zootehnic (…), în acord cu reglementările comunitare în domeniu.
(MO al României, Partea I, nr. 544, din 1 august 2011)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI NR.18, 16-30 SEPTEMBRIE 2011

Vizualizari: 697֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI