Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (noiembrie 2011)

Întrebare: Care sunt ultimele reglementări referitoare la cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic?

Răspuns: Prin Hotărârea de Guvern nr. 913 din 14 septembrie 2011, de modificare a celor două hotărâri din anul 2011, se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2010, în valoare unitară de 410 lei/cap bovină, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat de MADR pe anul 2011.

Prin acelaşi act normativ a fost aprobat şi cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnie la specia ovine/caprine pentru cererile depuse în anul 2010 (…), în valoare unitară de 40 lei/cap ovine/caprine, care se asigură de la bugetul de stat (…) aprobat de MADR pe anul 2011.

Întrebare: Care este termenul-limită de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009 – 2012/2013?

Răspuns: Termenul-limită de depunere a cererilor de plată, în acest domeniu, este data de 15 decembrie a anului calendaristic pentru care se solicită plata, iar sprijinul financiar se plăteşte în termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererilor de plată, în funcţie de creditele bugetare deschise (Ordinul nr. 207 din 6 septembrie 2011 de modificare a NM aprobate prin Ordinul nr. 218/2009).

Întrebare: Ce se înţelege prin executarea silită şi când poate avea loc o astfel de procedură?

Răspuns: Potrivit dreptului comun, prin executarea silită se înţelege un ansamblu de măsuri prin care creditorul realizează, cu ajutorul constrângerii prevăzute de lege, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotărârea unui organ de jurisdicţie, sau prin alt titlu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte de bună voie obligaţiile. Ea constituie faza ultimă a procesului civil.

De regulă, executarea silită se aplică asupra întregului patrimoniu al debitorului, deşi legea exceptează de la urmărire unele bunuri strict necesare pentru întreţinerea sa şi a familiei sale. Debitorul care se consideră neîndreptăţit poate formula o contestaţie la executare, ceea ce reprezintă o cale de atac la îndemâna debitorului în cauză.

Au mai apărut

Ordinul nr. 207, din 6 septembrie 2011, pentru modificarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a sprijinului financiar în vederea promovării vinurilor pe pieţele ţărilor terţe în campaniile viticole 2008/2009, 2012/2013, cheltuielile eligibile, modalităţile de plată, de verificare şi control, aprobate prin Ordinul nr. 218/2009.
(MO al României, Partea I, nr. 640, din 7 septembrie 2011)

Hotărârea Guvernului nr. 889, din 7 septembrie 2011, privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev (…), a bugetului aferent acestora (…), în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2011-2012.
(MO al României, Partea I, nr. 647, din 9 septembrie 2011)

Hotărârea Guvernului nr. 890, din 7 septembrie 2011, pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional care se acordă în vederea compensării efectelor crizei cauzate de bacteria E-coli în sectorul legume.
(MO al României, Partea I, nr. 648, din 12 septembrie 2011)

Ordinul nr. 204, din 2 septembrie 2011, pentru modificarea şi completarea Planurilor de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul nr. 498/2008.
(MO al României, Partea I, nr. 656, din 14 septembrie 2011)

Ordinul nr. 203, din 31 august 2011, pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului II al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.
(MO al României, Partea I, nr. 665, din 19 septembrie 2011)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.21, 1-15 NOIEMBRIE 2011

Vizualizari: 570֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI