Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Juristul, la dispoziţia dumneavoastră (decembrie 2011)

Întrebare: Ce act normativ conţine reglementări referitoare la cuantumul plăţilor pentru anul 2011, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată?
Răspuns: Hotărârea de Guvern nr. 1008/12.10.2011 a stabilit cuantumul plăţilor separate pentru zahăr aferente anului 2011, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea celor două scheme: de plată unică pe suprafaţă şi de plată separată pentru zahăr.

Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul acestor scheme de plată sunt cei prevăzuţi în OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin Legea nr. 139/2007.

Potrivit aceluiaşi act normativ, plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,3575 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2011 şi publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 289 din 1 octombrie 2011.
Cuantumul plăţilor pentru anul 2011 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din Hotărârea de Guvern.

Întrebare: Când se vor mai acorda ajutoare de stat producătorilor agricoli şi pentru ce perioadă?

Răspuns: Prin HG nr. 975 din 5 octombrie 2011 au fost aprobate ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012, precum şi suma totală alocată acestor ajutoare de stat, de 779.359 mii lei, ce va fi asigurată de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

Conform aceluiaşi act normativ, modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, se stabileşte astfel:

a) anual, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 1 din anexă;
b) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 2 şi 3 din anexă;
c) semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzute la nr. crt. 4 din anexă.
Denumirea ajutorului de stat, perioada pentru care se acordă ajutorul de stat şi suma totală alocată fiecărei perioade sunt prevăzute în anexa la HG nr. 975 din 5 octombrie 2011.

Au apărut

Ordinul nr. 45, din 30 septembrie 2011, privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de Competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii.
(MO al României, Partea I, nr. 720, din 12 octombrie 2011)

Hotărârea Guvernului nr. 975, din 5 octombrie 2011, privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat.
(MO al României, Partea I, nr. 720, din 12 octombrie 2011)

Hotărârea Guvernului nr. 976, din 5 octombrie 2011, pentru modificarea anexei la HG nr. 1370 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România.
(MO al României, Partea I, nr. 720, din 12 octombrie 2011)

Ordinul nr. 48, din 10 octombrie 2011, pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011.
(MO al României, Partea I, nr. 721, din 13 octombrie 2011)

Jurist, Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2011

Vizualizari: 634֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI