Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva
     

Imprimati articolul

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală în date ştiinţifice şi economice

Scurt istoric

IBNA are o istorie de 125 de ani şi i-a avut în fruntea sa pe Nicolae Filip ca întemeietor şi pe celebrul prof. G.K. Constantinescu. Începând din 1970, Institutul a cunoscut mai multe reorganizări până să ajungă la actuala denumire de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologia şi Nutriţia Animalelor, în coordonarea ASAS. Ultima reorganizare s-a produs în 2009, când unitatea a căpătat denumirea de Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie – Baloteşti.

Obiectul de activitate

Are două componente fundamentale: cercetare şi dezvoltare tehnologică. Cercetarea este axată pe studiile de nutriţie şi alimentaţie animală, respectiv pe nutriţia şi fiziologia animală şi tehnologia de producere a nutreţurilor combinate. Segmentul cel mai important al cercetării îl reprezintă biologia animală, respectiv genetica, ameliorarea, reproducţia animală şi imunologia. Dezvoltarea tehnologică şi inovarea au în vedere proiectarea, producerea, testarea şi valorificarea de:

• biopreparate; • premixuri vitamino-minerale şi de intervenţie; • concentrate proteino-vitamino-minerale;
• nutreţuri combinate speciale;
• aditivi furajeri.

ORGANIZARE - Departamentul de cercetare

Laboratorul de fiziologia nutriţiei

• Fiziologie • Chimie – laborator cu dotări unice în România. În acest laborator a fost elaborat sistemul românesc modern de nutriţie a animalelor de fermă.

Laboratorul de nutriţie animală

• Nutriţia monogastricelor
• Nutriţia rumegătoarelor – orientat spre furnizarea de soluţii practice pentru fermieri, asigurând astfel transferul tehnologic în practica zootehnică al unor acumulări ştiinţifice de nivel internaţional.

Laboratorul de biologie animală

Este orientat spre priorităţi recente, cum ar fi siguranţa alimentelor, legătura între nutriţia şi sănătatea animalelor, biodiversitatea genetică, genetica moleculară, selecţia asistată de markeri genetici.

Laboratorul de biotehnologii

Abordează subiecte de actualitate în nutriţia animalelor de fermă: utilizarea de biotehnologii nepoluante pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor şi stimularea performanţelor zootehnice.
- Departamentul de dezvoltare

Staţia pilot pentru testarea şi producerea nutreţurilor combinate

• Staţia pilot pentru testarea şi producerea de zooforturi, CPVM şi pentru asistenţă tehnică;
• Laborator de control tehnic de calitate

Biobaza experimentală agrozootehnică

- Compartimentul pentru strategie, documentare, ediţie, informatică, extensie
- Aparat administrativ

Bilanţul economic – perioada 2005-2009 –

Evoluţia principalilor indicatori economici pune în evidenţă capacitatea deosebită a managerilor aflaţi la conducerea institutului. Într-un an de criză cum a fost cel de anul trecut, profitul a cunoscut o creştere de peste patru ori, iar cifra de afaceri a atins aproape 165 milioane de lei.

Sursele de finanţare

Proiecte naţionale

• în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare;
• în cadrul programului-nucleu al ANCS;
• proiecte structurale;
• proiectul MAKIS de reformă instituţională;
• în cadrul programului sectorial al MADR.

Proiecte internaţionale

• proiecte europene FP6/FP7;
• proiecte bilaterale;
• alte tipuri de proiecte: COST, Euroka, EkoNet, RFR etc.

Contracte suplimentare

• cu firme din ţară;
• cu firme din străinătate.

Servicii

• analize chimice, microbiologice şi micotoxicologice;
• consultanţă tehnico-ştiinţifică de specialitate.

Surse proprii

• cofinanţarea proiectelor;
• cercetări proprii (în afara proiectelor de cercetare);
• valorificarea rezultatelor cercetării, conform legii.

REVISTA LUMEA SATULUI NR. 15, 1-15 AUGUST 2010

Vizualizari: 1494֩ Comentarii

 

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI