Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

In memoriam

La mijlocul lunii ianuarie, comunitatea ştiinţifică din agricultură se desparte de doi dintre cei mai valoroşi oameni ai săi. Au plecat dintre noi prof. univ. dr. ing. Nicolae CEPOIU şi cel care a fost şi va rămâne prof. dr. doc. Vasile COCIU.

Prof. dr. doc. Vasile COCIU, un creator de soiuri pomicole

Prof. dr. doc. Vasile Cociu s-a născut la 10 februarie 1924, în comuna Hânceşti, judeţul Lăpuşna-Basarabia. A urmat studiile la Facultatea de Agronomie din Bucureşti (1945-1949) şi în paralel Facultatea de Pedagogie şi Psihologie Bucureşti (1945/49).

A efectuat specializări în domeniul geneticii şi ameliorării plantelor pomicole la INRA Bordeaux, Franţa; Instituto Sperimentale per la Frutticoltura, Roma; Universitatea Rutgers şi Universitatea Arkansas, SUA; Institutul de Pomicultură Miciurinsk, URSS.

A obţinut titlul ştiinţific de doctor în agronomie cu teza „Studiul descendenţei hibride a soiurilor autohtone de prun Tuleu gras şi Gras ameliorat“ (1973). Ca o apreciere deosebită pentru activitatea ştiinţifică, i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al USAMV Cluj-Napoca şi al Facultăţii de Horticultură din Chişinău.

De-a lungul vieţii a participat la crearea, omologarea şi introducerea în cultură a peste 60 de soiuri noi autohtone: 22 de prun, 18 de cais, 6 de piersic, 2 de vişin, 1 de migdal, 1 de nuc etc., dintre care 18 sunt brevetate.

Publică 320 de lucrări tehnico-ştiinţifice: 51 în reviste de peste hotare, inclusiv 25 de cărţi, tratate, monografii, inclusiv ca autor la vol.1, 3, 4, 5 şi 8 ale Pomologiei RSR.  Pentru realizările de excepţie în cercetarea ştiinţifică agricolă, încă din 1991 a fost ales membru titular al ASAS, al Societăţii Române de Horticultură şi al unor societăţi ştiinţifice de peste hotare.  Recent, a apărut în Editura Academiei Române, în 5 volume, lucrarea Horticultura României de-a lungul timpului, unde prof. Vasile Cociu este unul dintre colaboratorii principali.

Testamentul pe care ni-l lasă prof. dr. doc. Vasile Cociu este cel al probităţii profesionale, al cinstei şi devotamentului nemărginit pentru cercetarea ştiinţifică. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Prof. univ. dr. ing. Nicolae CEPOIU

Nicolae CEPOIU s-a  născut la 14 august 1935, în comuna Măneciu-Ungureni, judeţul Prahova. A absolvit Facultatea de Horticultură Bucureşti în 1961, fiind un student excepţional. A fost reţinut în învăţământ la Institutul Agronomic Bucureşti, Facultatea de Horticultură, Catedra de pomicultură. Diploma de doctorat a obţinut-o la Institutul Agronomic Bucureşti, cu teza: „Stabilirea unor indici biologici pentru normarea încărcăturii optime de rod la măr“. A efectuat stagii de specializare în numeroase ţări, printre care în Egipt, Italia şi Belgia. De-a lungul vieţii de dascăl a parcurs toate treptele învăţământului superior, inclusiv şef de catedră la disciplina pomicultură şi în plus a fost conducător de doctoranzi. A ocupat funcţii de conducere, printre care: secretar ştiinţific (1980-1987) şi decan la Facultatea de Horticultură (1992-2000), prorector la USAMV Bucureşti (2000-2003). A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti“.

Profesorul dr. Nicolae Cepoiu a participat activ la toate activităţile de modernizare a pomiculturii româneşti din ultimii 30-40 de ani, acordând asistenţă tehnică în toate fazele de înfiinţare a plantaţiilor pomicole. A plecat dintre noi neaşteptat de repede, lăsându-ne îndureraţi pe toţi. Era încă în plină putere.

A fost un om deosebit, înţelept, apropiat de oameni, de prieteni şi rămâne o pildă de urmat pentru toţi cei care i-au cunoscut modestia, rigurozitatea. Dumnezeu să îl păzească în pace!

Dr. ing. Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.3, 1-15 FEBRUARIE 2009

Vizualizari: 1828֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI